Object structure

Title:

Jędrzej Kitowicz a konfederacja barska

Subtitle:

Napis, Seria VII (2001)

Creator:

Majewski, Wiesław

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Kitowicz, Jędrzej (1727-1804) ; Bar Confederation (1768-1772) ; Polish diaries - 18 c.

References:

1. H. Barycz, Jędrzej Kitowicz - pamiętnikarz, powieściopisarz, historyk?, w: idem, Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego. Studia nad historiografią w. XVI-XVIII, Wrocław 1981, s. 277-279.
2. J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, opr. R. Pollak. Wrocław 1951.
3. J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, wst. M. Dernałowicz, Warszawa 1985, s. 203.
4. J. Kitowicz, Pamiętniki czyli historia Polski, opr. i wst. R Matuszewska, koment. Z. Lewinówna, Warszawa 1971, s. 205.
5. Konfederacja barska. Wybór tekstów, opr. W. Konopczyński, Kraków 1928, s. 5.
6. W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski, Kraków 1931, s. 212, 264-266.
7. W. Konopczyński, Konfederacja Barska. Przegląd źródeł, "Kwartalnik Historyczny" 1934, z. 3, s. 541.
8. W. Konopczyński, Konfederacja barska, t. 2, Warszawa 1991, s. 449-450.
9. W. Konopczyński, Szkoda, że to nie powieść, "Tygodnik Powszechny" 1951, nr 51/52, s. 6.
10. J. Kozłowska-Studnicka, Zapiski Jędrzeja Kitowicza na archiwaliach konfederackich 1770-1771, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" 1955, z. 5, s. 227.
11. W. Kriegseisen, Schütz (Szyc) Antoni, w: Polski słownik biograficzny, t. 36, Wrocław 1995, s. 57-58.
12. S. Lubomirski, Pamiętniki, Lwów 1925, s. 174—175.
13. W. Majewski, Bar powstaniem narodowym. Konfederacja barska na Ukrainie i Białorusi, w: Ostatnie lata I Rzeczypospolitej, red. T. Rawski, Łowicz 1996, s. 53-68.
14. W. Majewski, Konfederacja barska, w: Zesłańcy w tworzeniu państwowości polskiej (III Sympozjum popularno-naukowe dla nauczycieli historii szkół podstawowych i średnich na temat: Znaczenie edukacyjne losów polskich zesłańców syberyjskich na tle historii najnowszej), red. M. Morawiec, Warszawa 1998, s. 46-47.
15. W. Majewski, Próba charakterystyki dziejów wojskowych konfederacji barskiej, "Myśl Wojskowa" 1959, nr 3, s. 75-77.
16. D. Maniewska, Zagadki życia i twórczości Jędrzeja Kitowicza w świetle listów z Biblioteki Polskiej w Paryżu i dokumentów archiwalnych, "Archiwum Literackie", t. 6: Miscellanea staropolskie, t. 1, Wrocław 1962, s. 349.
17. R. Marcinek, Sanguszko Janusz, w: Polski słownik biograficzny, t. 34, Wrocław 1992, s. 497.
18. R. Matuszewska, Proza Jędrzeja Kitowicza, Wrocław 1965, s. 126.
19. R. Matuszewska, Wstęp, w: J. Kitowicz, Pamiętniki czyli historia Polski, opr. i wst. R Matuszewska, koment. Z. Lewinówna, Warszawa 1971, s. 27.
20. K. Pułaski, Z dziejów konfederacji barskiej. Teki Teodora Wessla, podskarbiego w. kor. (1769-1772), w: idem, Szkice i poszukiwania. Seria czwarta, Lwów 1909, s. 12.
21. W. Szczygielski, Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768-1770, Warszawa 1970, s. 104, 107, 109-110.
22. W. Szczygielski, Morawski Antoni, w: Polski słownik biograficzny, t. 21, Wrocław 1976, s. 706.

Relation:

Napis

Volume:

VII

Start page:

323

End page:

337

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund