Object structure

Title:

Wojna w twórczości Franciszka Salezego Jezierskiego (zagadnienia wybrane)

Subtitle:

Napis, Seria VII (2001)

Creator:

Treger, Bronisław

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

24 cm ; Pol. text ; The article contains the edition of Franciszek Salezy Jezierski's text "Mowy przy obchodzeniu pamiątki stu lat zwycięstwa pod Wiedniem Jana III mianej w Lublinie"

Subject and Keywords:

Jezierski, Franciszek Salezy (1740-1791) ; war ; Polish literature - 18 c.

References:

1. W. Berent, Opowieści biograficzne, opr. W Bolecki, Kraków 1991, s. 465.
2. F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII w., tł. J. i J. Strzeleccy, Warszawa 1992, s. 166.
3. J. Długosz, Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, tł. J. Mrukówna, ks. IX, Warszawa 1975, s. 162-163.
4. J. Dukała, Szkoła księży misjonarzy, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, red. M. Rechowicz, t. 2, cz. 2, Lublin 1975, s. 155-156.
5. A. F. Grabski, Myśl historyczna polskiego oświecenia, Warszawa 1976, s. 242-243.
6. G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha, t. 1, tł. A. Landman, Warszawa 1965, s. 222.
7. I. Homola-Dzikowska, "Pamiętnik Historyczno-Polityczny" Piotra Świtkowskiego 1782-1792, Kraków 1960, s. 42-44.
8. F. S. Jezierski, Gowórek herbu Rawicz, wojewoda sandomirski. Powieść z widoku we śnie, opr. B. Treger, "Napis", seria VI, 2000, s. 135.
9. F. S. Jezierski, Jarosza Kutasińskiego, herbu Dęboróg szlachcica łukowskiego, uwagi nad stanem nieszlacheckim w Polszcze, [b.m. w.] 1790, s. 25.
10. F. S. Jezierski, Kazanie przy zaczęciu Trybunału Koronnego na prowincyją małopolską poczynającego się dnia 19 kwietnia 1784 w Lublinie..., w: idem, Dwa wystąpienia trybunalskie, opr. B. Treger, "Napis", seria V, 1999, s. 92.
11. F. S. Jezierski, Mowa przy obchodzeniu pamiątki stu lat zwycięstwa pod Wiedniem Jana III miana w Lublinie przez..., w: "Napis", Seria VII 2001, s. 365.
12. F. S. Jezierski, Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane i stosownemi do rzeczy uwagami objaśnione, Warszawa 1791, s. 62, 92, 188.
13. F. S. Jezierski, Rzepicha, matka królów, żona Piasta, między narodami sarmackiemi słowiańskiego monarchy tej części ziemi, która się nazywa Polska, Warszawa 1790, s. 301-302.
14. F. S. Jezierski, Tron dla próżnej powagi, szlachta do poddaństwa..., opr. B. Treger, "Napis", seria IV, 1998, s. 125.
15. F. S. Jezierski, Wybór pism, opr. Z. Skwarczyński, wst. J. Ziomek, Warszawa 1952, s. 67.
16. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 1904, s. 100.
17. A. Kojève, Wstęp do wykładów o Heglu, tł. S. F. Nowicki, Warszawa 1999, s. 24.
18. H. Kołłątaj, Listy Anonima i Prawo polityczne narodu polskiego, opr. B. Leśnodorski, H. Wereszycka, t. 2, Warszawa 1954, s. 61, 63.
19. H. Kołłątaj, Pamiętnik o stanie Kościoła..., w: idem, Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764), opr. J. Hulewicz, Wrocław 1953 (BN I 144), s. 206.
20. H. Kołłątaj, Przedmowa, w: F. S. Jezierski, Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane i stosownemi do rzeczy uwagami objaśnione, Warszawa 1791, s. X.
21. W. Kornatowski, Społeczno-polityczna myśl św. Augustyna, Warszawa 1965, s. 196.
22. J. Kowecki, Kuźnica Kołłątajowska - legenda czy rzeczywistość historyczna?, "Kwartalnik Historyczny", R. 85, 1978, s. 1021-1022.
23. S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1, Lwów 1854, s. 338, 312.
24. E. Lipiński, Studia nad historią polskiej myśli ekonomicznej, Warszawa 1956, s. 439.
25. J. Maciejewski, Zasady edycji okolicznościowej literatury politycznej XVII wieku, "Napis", seria III, 1997, s. 185-192.
26. P. Matuszewska, Franciszek Salezy Jezierski, w: Pisarze polskiego oświecenia, red T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, t. 2, Warszawa 1994, s. 658.
27. J. Michalski, [rec.] Franciszek Salezy Jezierski, "Wybór pism". Opracował Z. Skwarczyński PIW, 1952, "Przegląd Historyczny", t. 44, 1953, s. 628.
28. G. Minois, Kościół i wojna. Od czasów Biblii do ery atomowej, tł. A. Szymanowski, Warszawa 1998.
29. A. Naruszewicz, Historyja narodu polskiego, t. 5, Warszawa 1803, s. 311, 526.
30. F. Quesney, Zboże, w: idem, Pisma wybrane, tł. J. Pietkiewiczówna, Warszawa 1928, s. 225.
31. J. i D. Sourdel, Cywilizacja islamu (VII-XIII w.), tł. M. Skuratowicz, W. Dembski, Warszawa 1980, s. 455.
32. M. Skrzypek, Abbé de Saint-Pierre, Rousseau, Skrzetuski et leurs projets de paix perpétuelle, w: Le siècle de Rousseau et sa postérité. Mélanges offertsn à Ewa Rzadkowska, wyd. I. Zatorska, A. Siemek, Warszawa 1998, s. 167-174.
33. W. Smoleński, Kuźnica Kołłątajowska, w: idem, Wybór pism, Warszawa 1954, s. 280.
34. H. Stroynowski, Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki politycznej i prawa narodów, wyd. 2, Wilno 1791, s. 195.
35. Św. Augustyn, O państwie Bożym przeciw poganom ksiąg XXII, tł. W. Kornatowski, t. 2, Warszawa 1977, s. 562.
36. Św. Augustyn, O wolnej woli, tł. A. Trombala, w: idem, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999, s. 502.
37. Św. Augustyn, Problemy Heptateuchu, tł. J. Sulowski, cz. 2, Warszawa 1990, s. 64.
38. Teki Pawińskiego, nr 13, Akta sejmikowe województwa łęczyckiego IV 1733-1792, k. 715-716, rps Biblioteki PAN w Krakowie 8330.
39. J. Rawls, Prawo ludów, tł. M. Kozłowski, Warszawa 2001.
40. E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 1984, s. 755.
41. B. Treger, "Gowórek herbu Rawicz..." a niektóre właściwości metody pisarskiej Franciszka Salezego Jezierskiego, "Napis", seria VI, 2000, s. 119-127.
42. B. Treger, Kaznodzieja i prześmiewca. Uwagi o niektórych zagadnieniach twórczości i życia Franciszka Sałezgo Jezierskiego, "Napis", seria V, 1999, s. 103-104, 112.
43. B. Tregcr, Kołłątaj czy Jezierski? Zagadnienie autorstwa "Tronu dla próżnej powagi...", "Napis", seria IV, 1998, s. 83.
44. Voltaire, Dictionnaire philosophique, [b.m.r.w.], ® Éditions Gallimard 1994, s. 300.
45. Voltaire, Refleksje, tł. i opr. G. Glass, Lwów 1911, s. 116.
46. Wolter o życiu, miłości i śmierci, wyb. i wst. J. Adamski, Warszawa 1961, s. 16-18, nr 13.
47. Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1955.

Relation:

Napis

Volume:

VII

Start page:

339

End page:

369

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund