Object structure

Title:

Historia w kalendarzach polskich XVIII i początku XIX wieku. Literackie formy popularyzacji wiedzy o przeszłości

Subtitle:

Napis, Seria VII (2001)

Creator:

Wichowa, Maria

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Polish calendars - 18-19 c. ; history ; Polish literature - 18-19 c.

References:

1. B. Chmielowski, Nowe Ateny albo akademia wszelkiej sciencyi pełna..., wyb. i opr. M. i J. J. Lipscy, Kraków 1966, s. 17.
2. S. Duńczewski, Kontynuacyja geografiji Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, [b. m.] 1756 (Relacyja II).
3. B. Górska, Katalog kalendarzy XVII-XVIII w zbiorach biblioteki Ossolineum, Wrocław 1968.
4. S. Grzybowski, Z dziejów popularyzacji nauki w czasach saskich, Warszawa 1965 (Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej, Seria A, z. 7), s. 111-173.
5. H. Hinz, Kalendarze, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991, s. 200-205.
6. H. Hinz, Kalendarze z lat 1750-1800 jako pierwsza masowa książka w Polsce, "Kultura i społeczeństwo", R. 16, 1972, nr 1.
7. J. Jasiński, Wykaz czasopism i kalendarzy polskich na Warmii i Mazurach z lat 1718-1739, znajdujących się w bibliotekach krajowych i zagranicznych, "Komunikaty Warmińsko-Mazurskie" 1961, nr 2.
8. Kalendarz Polski i Ruski, w którym święta roczne i biegi niebieskie, aspekty, wybory, czas siania, szczepienia... wschód i zachód słońca... na Rok Pański 1736... przez M. Ignacego Panda Michałowskiego, Kraków, Druk. Akademicka.
9. Kalendarz półstuletni 1750-1800, wyb., wst. i opr. B. Baczko, H. Hinz, Warszawa 1975.
10. K. Kłodzińska, Katalog kalendarzy od XVI do XVIII w. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" 1963, z. 8.
11. W. A. łubieński, Historyja z opisaniem rządów i urzędów polskich... Na cztery części podzielona a na żądanie wielu przedrukowana, wyd. F. Paprocki, Wilno 1763.
12. W. A. Łubieński, Wiadomości podczas interregnum wybrane z księgi "Świat we wszystkich swoich częściach okryślony", Wilno 1763.
13. H. Mącznik, Biblioteka polskich kalendarzy gospodarskich, ludowych i rolniczych od XVII wieku do 1980 roku, Puławy 1989.
14. K. Maliszewski, Problem badań nad dziejami komunikacji społecznej w dobie nowożytnej na przykładzie polskich gazet rękopiśmiennych XVII-XVIII w., w: Między barokiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie, red. K. Stasiewicz, S. Achremczyk, Olsztyn 1996, s. 198.
15. S. J. Niewieski, Kalendarze roczne od 1672 r. do 1700 (kalendarz na r. 1685), w: J. E. Minasowicz, Zbiór rytmów polskich, cz. 4, Warszawa 1756.
16. K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż, Wenecja XVI-XVIII wieku, tł. A. Pieńkos, Warszawa 1996, s. 100.
17. B. Rok, Kalendarze polskie czasów saskich, Wrocław 1985 (Acta Universitatis Wratislaviensis 606, Historia 37).
18. W. Smoleński, Kalendarze w Polsce wieku XVIII, w: idem, Pisma historyczne, t. 1, Kraków 1901, s. 63-94.
19. W. Smoleński, Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studia historyczne, opr. i wst. A. Wierzbicki, Warszawa 1979.
20. C. Vasoli, Encyklopedyzm w XVII wieku, tł. A. Anuszkiewicz, Warszawa 1989 (Studia z historii filozofii i idei, t. 4), s. 29.
21. K. Zawisza, Pamiętniki, opr.J. Bartoszewicz, Warszawa 1862, s. 81.

Relation:

Napis

Volume:

VII

Start page:

371

End page:

378

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund