Object structure

Title:

Metafory, które „wiedzą”, czym jest tłumaczenie

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2005)

Creator:

Balcerzan, Edward

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

metaphor ; translation

References:

1. E. Balcerzan, „Dzień dobry, jam ciotka twa”. W strefie nieprzekładu, w: For East is East. Liber amicorum Wojciech Skolmowski, ed. by T. Soldatjenkowa, E. Waegemaus, Dudley, Leuven 2003, s. 312-323.
2. S. Barańczak, Poezja i duch Uogólnienia. Wybór esejów 1970-1995, Znak, Kraków 1996.
3. N. Davies, Przedmowa, w: E. Tabakowska, O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z „Europą” Normana Daviesa, Znak, Kraków 1999, s. 7.
4. K. Dedecius, O tłumaczeniu kilka uwag marginesowych, „Nurt” 1968 nr 8, s. 29.
5. Z. Grosbart, Teoretyczne problemy przekładu literackiego w ramach języków pokrewnych (Na materiale języka polskiego i języków wschodnioslowiańskich), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1984, s. 95-131.
6. Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974. Antologia, wyb., wstęp E. Balcerzan, A. Jelec-Legeżyńska, B. Kluch, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1977, s. 436.
7. L. Staff, Stichi, Moskwa 1973, s. 196.
8. W. Wirpsza, Rzetelność znaczy dosłowność, „Nowa Kultura” 1962 nr 11.
9. Z ducha Tassa, red. R. Ocieczek, przy współpr. B. Mazurkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego, Katowice 1998.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

41

End page:

52

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: