Object structure

Title:

Metafory, które „wiedzą”, czym jest tłumaczenie

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2005)

Creator:

Balcerzan, Edward

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

metafora ; translacja

References:

1. E. Balcerzan, „Dzień dobry, jam ciotka twa”. W strefie nieprzekładu, w: For East is East. Liber amicorum Wojciech Skolmowski, ed. by T. Soldatjenkowa, E. Waegemaus, Dudley, Leuven 2003, s. 312-323. ; 2. S. Barańczak, Poezja i duch Uogólnienia. Wybór esejów 1970-1995, Znak, Kraków 1996. ; 3. N. Davies, Przedmowa, w: E. Tabakowska, O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z „Europą” Normana Daviesa, Znak, Kraków 1999, s. 7. ; 4. K. Dedecius, O tłumaczeniu kilka uwag marginesowych, „Nurt” 1968 nr 8, s. 29. ; 5. Z. Grosbart, Teoretyczne problemy przekładu literackiego w ramach języków pokrewnych (Na materiale języka polskiego i języków wschodnioslowiańskich), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1984, s. 95-131. ; 6. Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974. Antologia, wyb., wstęp E. Balcerzan, A. Jelec-Legeżyńska, B. Kluch, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1977, s. 436. ; 7. L. Staff, Stichi, Moskwa 1973, s. 196. ; 8. W. Wirpsza, Rzetelność znaczy dosłowność, „Nowa Kultura” 1962 nr 11. ; 9. Z ducha Tassa, red. R. Ocieczek, przy współpr. B. Mazurkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego, Katowice 1998.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

41

End page:

52

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: