Object structure

Title:

Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2004)

Creator:

Czapliński, Przemysław

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2004

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Holocaust literature ; models of interpretation ; reception styles

References:

1. T.W. Adorno, Dialektyka negatywna, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1986, s. 515.
2. H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, przeł. A. Szostkiewicz, Kraków 1987, s. 298.
3. O. Bartov, Murder in our Midst: The Holocaust, Industrial Killing and Representation, New York 1996.
4. Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995, s. 15-18.
5. Z. Bauman, Nowoczesność i Zagłada, Warszawa 1992.
6. K. Bielas, Dramaturgia uczuć, wywiad z Hanną Krall, „Gazeta. Magazyn” z 13 IV 1997, nr. 24, s.22-26.
7. G. Borkowska, Nierozważna i nieromantyczna. O Halinie Poświatowskiej, Kraków 2001, s. 150.
8. J. Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, Kraków 1998, s. 109.
9. C.R. Browning, Zwykli ludzie: 101. Policyjny Batalion Rezerwy i „ostateczne rozwiązanie” w Polsce, przeł. P. Budkiewicz, Warszawa 2000.
10. L. Dawidowicz, A Holocaust Reader, New York 1976, s. 130-134.
11. A. Easthope, Holocaust i niemożność przedstawienia, przeł. M. Pietrzak-Merta, „Res Publica Nowa” 1997 nr 11, s. 65.
12. For some Measure of Humility, „Sh’ma” 1975 nr 5/100, s. 314.
13. M. Głowiński, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977.
14. D.J. Goldhagen, Gorliwi kaci Hitlera. Zwyczajni Niemcy i Holocaust, przeł. W. Horabik, Warszawa 1999.
15. H. Grynberg, Holocaust w literaturze polskiej, w: tegoż Prawda nieartystyczna, Warszawa 1994.
16. H. Grynberg, Szkoła opowiadania, w: Lekcja pisania, red. M. Sznajderman, Czarne 1998, s. 73.
17. E. Guderian-Czaplińska, „Alte Garde” Mieczysława Lurczyńskiego, w: Teatr i dramat polskiej emigracji 1939-1989, red. I. Kiec, D. Ratajczakowa, J. Wachowskiego, Poznań 1994.
18. M. Janion, Nie wiem, w: Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji, Warszawa 2001, s. 397.
19. M. Jay, Kryzys tradycyjnej władzy wzroku. Od impresjonistów do Bergsona, przeł. J. Przeźmiński, w: Odbywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. i wst. R. Nycz, Kraków 1998.
20. M. Jay, Downcast Eyes. The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought, Berkeley 1993.
21. I. Kertesz, Język na wygnaniu, przeł. E. Sobolewska, Warszawa 2004, s. 194.
22. H. Korotyński, Kiedy będziemy znali Oświęcim?, „Odrodzenie” 1947 nr 34.
23. D. LaCapra, Representing the Holocaust. History, Theory, Trauma, Ithaca and London 1994.
24. P. Levi, Czy to jest człowiek?, przeł. H. Wiśniowska, Warszawa 1996.
25. R. Low, Uwagi do przyszłej historii literatury (polskiej) o Zagładzie, w: Literatura polska wobec Zagłady, red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 2000.
26. M. Lurczyński, Alte Garde, wyd. II, Londyn 1970.
27. M. Lurczyński, Die Alte Garde, wyd. III w: Polski dramat emigracyjny 1939-1969. Antologia, wybór i oprac. D. Ratajczakowa, Poznań 1993.
28. M. Lurczyński, Stara Gwardia, Hanover 1946.
29. J.F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie: co to jest ponowoczesność?, w: tegoż Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982-1985, przeł. J. Migasiński, Warszawa 1998, s. 27.
30. The Lyotard Reader, A. Benjamin, B. Blackwell, Oxford 1989, s. 387.
31. A. Milchman, A. Rosenberg, Eksperymenty w myśleniu o Holocauście. Auschwitz, nowoczesność i filozofia, przeł. L. Krowicki, J. Szacki, Warszawa 2003, s. 54.
32. R. Nycz, Wyrażanie niewyrażalnego" w literaturze nowoczesnej, w: tegoż Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001.
33. One Generation After, w: One Generation After, trans, into English by L. Edelman and the Author, New York 1970, s. 10.
34. A. Rosenfeld, Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu, przeł. B. Krawcowicz, Warszawa 2003.
35. H. Rousso, The Vichy Syndrome: History and Memory in France since 1944, trans, by A. Goldhammer, Cambridge, Mass. 1991.
36. R.L. Rubinstein, The Cunning of History: The Holocaust and the American Future, New York 1987, s. 2.
37. J. Sawicka, Uciec od literackości, w: Świadectwa i powroty nieludzkiego czasu, red. J. Święch, Lublin 1990, s. 35.
38. Some Theological Reflections on the Holocaust, „Response” 1975 nr 25, s. 68.
39. M.C. Steinlauf, Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć zagłady, przeł. A. Tomaszewska, Warszawa 2001.
40. J. Tokarska-Bakir, Skandalista Henryk Grynberg, „Res Publica Nowa” 2003 nr 6.
41. D. Wood, Introduction, w: Derrida and Difference, red. D. Wood, R. Bernasconi, Evanston, IL 1988, s. IX.
42. M. Zaleski, Różnica, w: tegoż Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej, Warszawa 1996.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

9

End page:

22

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: