Object structure

Title:

Opowiedzieć umieranie

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2004)

Creator:

Borkowska, Grażyna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2004

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

umieranie ; tekst literacki ; doświadczenie ; narratologia ; funkcja literatury

References:

1. M. Dąbrowska, Dzienniki, wybór, wstęp i przypisy T. Drewnowski, t. 2: 1926-1935. Warszawa 1999.
2. P.J. Eakin, The Unseemly Profession, w: Renegotiating Ethics in Literature, Philosophy, and Theory, ed. by J. Adamson, R. Freadman, D. Parker, Cambridge 1988, s. 176 i nast.
3. M. Melchior, Zagłada i tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni „na aryjskich papierach”. Analiza doświadczenia biograficznego, Warszawa 2004.
4. N.K. Miller, My Father’s Penis, w: tejże Getting Personal. Feminist Occasions and other Autobiographical Acts, New York, London 1991.
5. Z. Nałkowska, Dzienniki, opracowanie, wstęp i komentarz H. Kirchner, t. 5: 1939-1944, Warszawa 1996.
6. M. Prawda, Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości (O koncepcji badań biograficznych Fritza Schütze), „Studia Socjologiczne” 1989 nr 4 (115).
7. G. Riemann, F. Schütze, „Trajektoria” jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, przeł. Z. Bokszański, A. Piotrowski, „Kultura i Społeczeństwo” 1992 nr 2, r. XXXVI.
8. Ph. Roth, Patrimony. A True Story, New York 1991.
9. T. Różewicz, Matka odchodzi, Wrocław 1999.
10. A. Skrendo, Cień matki. Zapis dekonstrukcji, w: „Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza, pod red. I. Iwasiów i J. Madejskiego, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (CDXCVI) 422, Szczecin 2002, s. 37.
11. A. Strauss, Mirrors and Masks. The Search for Identity, Mill Valley 1969.
12. A. Strauss, B. Glaser, Anguish: The Case Study of a Dying Trajectory, Mill Valley 1970.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

35

End page:

47

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: