Object structure

Title:

Wyjście z grobu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2004)

Creator:

Leociak, Jacek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2004

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

trauma ; survivers ; testimony ; mass executions

References:

1. S. Bellow, Planeta Pana Samlera, przeł. L. Czyżewski, Warszawa 1999.
2. Biblia Święta Łacińsko-Polska..t. III, Wilno 1896, s. 312.
3. M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych, przeł. J. Zychowicz, Kraków 1995, s. 331.
4. M. Borwicz, Spod szubienicy w teren, Paryż 1980.
5. H. Bryskier, „Nowiny Kurier” (Tel Awiw), 4.05.1990.
6. E. Canetti, Masa i władza (rozdz. Ten, który przeżył), przeł. E. Borg, M. Przybyłowska, Warszawa 1996, s. 283.
7. A. Cohen, Talmud. Syntetyczny wykład na temat Talmudu i nauk rabinów dotyczących religii, etyki i prawodawstwa, przeł. R. Gromadka, Warszawa 2002, s. 359-366.
8. M. Cyrańska, w: Ludność cywilna w powstaniu warszawskim. Tom I. Pamiętniki. Relacje. Zeznania, część 1, wyb. i oprac. M.M. Drozdowski, M. Maniakówna, T. Strzębosz, Warszawa 1974.
9. K. Ćapek, Łazarz, w: tegoż Księga apokryfów, przeł. H. Gruszczyńska-Dębska, Warszawa 1978, s. 69.
10. Dzieci żydowskie oskarżają, red. M. Hochberg-Mariańska, N. Gruss, Amerykańsko-Polsko-Izraelska "Fundacja Shalom", Warszawa 1993.
11. J. Eliach, Hasidic Tales of the Holocaust, New York, 1988.
12. Ewangelia według św. Jana. Wstęp - przekład z oryginału - komentarz, opr. ks. L. Stachowiak, Pallottinum 1975, Poznań-Warszawa, 276-278.
13. K. Filipowicz, Krajobraz, który przeżył śmierć, w: Krajobraz niewzruszony, Warszawa 1956.
14. G. Greif, "...płakaliśmy bez łez..." Relacje byłych więźniów żydowskiego Sonderkommando w Auschwitz, Warszawa-Oświęcim 2001.
15. H. Grynberg, Dzieci Syjonu, Warszawa 1994.
16. A. Guriewicz, "Boska Komedia" przed Dantem, w: tegoż Problemy średniowiecznej kultury ludowej, przeł. Z. Dobrzyniecki, Warszawa 1987, s. 345-347.
17. The history of judicial hanging in Britain, http://www.richard.clark32.btinternet.co.uk/hangingl.html.
18. R. Joselewska, Zeznania na procesie Eichmanna, 8 V 1961, w: M. Gilbert, The Holocaust. The Jewish Tragedy, Fontana/Collins 1990.
19. S. Lem, Prowokacja, Kraków 1984, s. 28, 30, 35.
20. E.G. 0’Neill, Lazarus Laughed, w: tegoż Plays, t. I, New York, 1951.
21. B. Milch, Testament, Warszawa 2001.
22. L. Najberg, Ostatni powstańcy getta, Warszawa 1993.
23. M. Nyiszli, w: P. Levi, The Drowned and the Saved, New York 1986.
24. "Resurection: judaism” [hasło], w: The Encyklopedia of Religion, ed. M. Eliade, t. XII, New York 1987, s. 345-347.
25. A. Schneider, Jak ścigane zwierzę, Lublin 2003.
26. L. Siemieński, Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie, Poznań 1845.
27. J. Skiba, w: T. Bambus, S. Bogaczewicz, Człowiek z piętnem wyroku śmierci, „Nowe Życie. Dolnośląskie Pismo Katolickie”, luty 2002.
28. Sz. Srebrnik, w: C. Lanzmann, Shoah, przeł. M. Bieńczyk, Koszalin 1993.
29. G. Steiner, Sezon w piekle, w: tegoż W zamku Sinobrodego, Gdańsk 1993.
30. J. Stern, [wywiad przeprowadziła M.A. Potocka], „Odra” 1988 nr 11.
31. P. Śpiewak, Szoah, drugi upadek, „Więź” 1986 nr 7-8, s. 9-10.
32. K. Traciewicz, Jom Kipur, Warszawa 1992.
33. J. Wiernik, Rok w Treblince, Warszawa 2003.
34. E. Wiesel, Noc, przeł. E. Horodyńska, Państwowe Muzeum w Oświęcimiu 1992.
35. E. Winderbaum, Likwidacja Poniatowej; relacja 2209/118-1 Archiwum Yad Vashem.
36. B. Wojdowski, Mały człowiek, nieme ptaszę, klatka i świat. Opowiadania, Warszawa 1975.
37. Życie i zagłada Żydów polskich 1939-1945. Relacje świadków, wyb. i opr. M. Grynberg, M. Kotowska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

48

End page:

63

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: