Object structure

Title:

Kontekst ocalenia. O empatii i żałobie w historii, literaturoznawstwie i gdzie indziej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2004)

Creator:

Tokarska-Bakir, Joanna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2004

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

badania nad Holokaustem ; empatia ; żałoba ; literaturoznawstwo ; historia ; ocaleni

References:

1. J. Brodski, Pochwała nudy, oprac. S. Barańczak, przeł. A. Kołyszko, M. Kłobukowski, Kraków 1996, s. 108.
2. Ch.T. Browning, German Memory, Judicial Interrogation and Historical Reconstruction, w: S. Friedlaender (red.), Probing the Limits of Representation: Nazism and the „Final Solution”, Harvard 1992, s.25.
3. L. Douglas, Lekcja praworządności a pamięć heroiczna, przeł. M. Kopytowska, „Literatura na Świecie” 2004 nr 1/2, s. 319.
4. S. Friedlander, Trauma. Transference and „Working Through”, „History and Memory” 1992 nr 4, s. 51.
5. D. Goldhagen, Hitler's Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust. Little, Brown and Co., London 1996.
6. D. LaCapra, History and Memory after Auschwitz, Ithaca and London 1998.
7. D. LaCapra, Representing the Holocaust. History, Theory, Trauma, Ithaca and London 1994.
8. D. LaCapra, Writing History, Writing Trauma, Baltimore and Londyn 2001.
9. E.L. Santner, History Beyond the Pleasure Principle: Some Thoughts on the Representation of Trauma, w: S. Friedlaender (red.), Probing the Limits of Representation: Nazism and the „Final Solution”, Harvard 1992.
10. K. Silverman, The Threshold of the Visible World, New York 1996.
11. J. Tazbir w rozmowie z A. Pietrzak, O dawnym i nowym miejscu Polski w Europie, „Gazeta Wyborcza”, 29/11/2002.
12. J. Tokarska-Bakir, Historia jako fetysz, „Gazeta Wyborcza”, 14/02/2003.
13. J. Tokarska-Bakir, Wy z Jedwabnego, „Res Publica Nowa” 2004 nr 4.
14. A. Weir, Sacrificial Logics: Feminist Theory and the Critique of Identity, New York 1996.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

190

End page:

199

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego