Object structure

Title:

Granice literatury, granice historii, granice granic

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2004)

Creator:

Balcerzan, Edward

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2004

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

granice literatury ; granice historii ; interpretacja ; badania literackie ; semiotyka ; recepcja

References:

1. S. Balbus, O Henryku Markiewiczu - opowieść biograficzna z dygresjami; H. Markiewicz O Prusie i Żeromskim, Kraków 1995, s. 24.
2. E. Balcerzan, Estetyka: czwarta część semiologii, cz.1-2, „Teksty” 1979, nr 2 s. 1-10, nr 5 s. 1-7.
3. E. Balcerzan, „Sprzecznościowa” koncepcja literackości, w: Sporne i bezsporne problemy wiedzy o literaturze, red. W: Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2002, s. 255-267.
4. E. Balcerzan, W stronę genologii multimedialnej, w: Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000.
5. D. Danek, Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza, Warszawa 1997, s. 196-200.
6. A. Helman, Co to jest kino? Panorama myśli filmowej, Warszawa 1978, s. 41-76.
7. J. Łotman, Kultura i eksplozja, tłum., wstęp B. Żyłko, Warszawa 1999.
8. M.P. Markowski, Interpretacja i literatura, w: Sporne i bezsporne problemy wiedzy o literaturze, red. W: Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2002, s. 405.
9. M.P. Markowski, Nieswój po swoje, „Teksty Drugie” 2002 nr 4, s. 241-246.
10. M.R. Mayenowa, Analiza doktryny stylistycznej Praskiego Koła, w: Praska Szkoła Strukturalna w latach 1926-1948, red. M.R. Mayenowa, W. Górny, Kraków 1966, s. 29.
11. S. Przybyszewski, Powrotna fala. Naokoło ekspresjonizmu, „Zdrój” 1918 z. 6, s. 170.
12. J. Topolski, Przyrodniczy i humanistyczny punkt widzenia w badaniach historycznych, w: Humanistyka przełomu wieków, red. J. Kozielecki, Warszawa 1999, s. 218-238.
13. J. Tranicka, Od poetiky k diskursu. Vybor z polske literarni teorie 70-90. let XX. stoleti, Brno 2002.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

11

End page:

20

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego