Object structure

Title:

Językowy obraz świata w "Obmapywaniu Europy" Mirona Białoszewskiego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2004)

Creator:

Korwin-Piotrowska, Dorota

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2004

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

Białoszewski, Miron (1922-1983) ; "Obmapywanie Europy czyli dziennik okrętowy. AAAmeryka. Ostatnie wiersze" ; tekst ; język

References:

1. S. Barańczak, Język poetycki Mirona Białoszewskiego, Wrocław 1974, s. 86.
2. S. Barańczak, Rzeczywistość Białoszewskiego, w: Pisanie Białoszewskiego. Szkice, red. M. Głowiński, Z. Łapiński, Warszawa 1993.
3. J. Bartmiński, Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej, w: Tekst. Problemy teoretyczne, red. J. Bartmiński, B. Boniecka, Lublin 1998.
4. R.A. de Beaugrande, W.U. Dressler, Wstęp do lingwistyki tekstu, tłum. A. Szwedek, Warszawa 1990, s. 196.
5. M. Białoszewski, Obmapywanie, czyli dziennik okrętowy. AAAmeryka. Ostatnie wiersze, Warszawa 1988.
6. S. Burkot, Miron Białoszewski, Warszawa 1992, s. 160.
7. J. Chojak, Grafia a iluzja mowy potocznej, w: Pisanie Białoszewskiego. Szkice, red. M. Głowiński, Z. Łapiński, Warszawa 1993. s. 174.
8. S. Coulson, T. Oakley, Blending Basics, w: „Cognitive Lingustics” 2000 (vol.11)
9. M. Czermińska, Małe i wielkie podróże Mirona Białoszewskiego, w: Pisanie Białoszewskiego. Szkice, red. M. Głowiński, Z. Łapiński, Warszawa 1993.
10. G. Fauconnier, M. Turner, Compression and global insight, w: „Cognitive Lingustics” 2000 (vol.11)
11. A. Fiut, Pod(różne) strategie Białoszewskigo, "Kwartalnik Artystyczny" 1996 nr 1.
12. M. Głowiński, Białoszewskiego gatunki codzienne, w: Pisanie Białoszewskiego. Szkice, red. M. Głowiński, Z. Łapiński, Warszawa 1993.
13. M. Głowiński, Małe narracje Mirona Białoszewskiego; zob. tegoż, Prace wybrane, t. II: Narracje literackie i nieliterackie, Kraków 1997.
14. Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, red. E. Tabakowska, Kraków 2001, s. 248.
15. D. Korwin-Piotrowska, Problemy poetyki opisu prozatorskiego, Kraków 2001, s. 185-186.
16. R. Nycz, „Szare eminencje zachwytu". Miejsce epifanii w poetyce Mirona Białoszewskiego, w: Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001.
17. W. Sadowski, Tekst graficzny Białoszewskiego, Warszawa 1999, s. 92.
18. A. Sobolewska, „Lepienie widoku z domysłu". Percepcja świata w prozie Mirona Białoszewskiego, w: Pisanie Białoszewskiego. Szkice, red. M. Głowiński, Z. Łapiński, Warszawa 1993.
19. A. Stankowska, Elipsa: byt możliwy do zaktualizowania, „Teksty Drugie” 2001 nr 6, s. 135.
20. E. Sweetser, Blended spaces and performativity, „Cognitive Linguistics” 2000.
21. A. Świrek, Z gatunkiem czy bez... O twórczości Mirona Białoszewskiego, Zielona Góra 1997.
22. W. Wańtuch, Miron Białoszewski w poszukiwaniu gatunków lirycznych, w: Pisanie Białoszewskiego. Szkice, red. M. Głowiński, Z. Łapiński, Warszawa 1993.
23. A. Zieniewicz, Małe iluminacje. Formy prozatorskie Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1989.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

31

End page:

40

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego