Object structure

Title:

Powrót do przeszłości w kontekście egzystencjalnych sposobów doświadczania czasu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2004)

Creator:

Korzeniewski, Bartosz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2004

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Buczyńska-Garewicz, Hanna ; "Metaphysical Considerations on Time" ; time ; metaphysics ; philosophy ; historical consciousness

References:

1. F. Ankersmit, Wzniosłe odłączenie się od przeszłości albo jak być/stać się tym, kim już się nie jest, w: „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2003 nr 3-4.
2. H. Buczyńska-Garewicz, Metafizyczne rozważania o czasie, Kraków 2003.
3. P. Bugajewski, Ricoeurowska diagnoza współczesnej świadomości historycznej, w: Horyzonty interpretacji. Wokół myśli Paula Ricoeura, red. A. Grzegorczyk, M. Loba, R. Koschany, Poznań 2003, s. 96.
4. S. Czerniak, Joachima Rittera koncepcja kompensacyjnych funkcji nauk humanistycznych w społeczeństwie współczesnym. Recepcja, krytyka, zawartość filozoficzna, w: Studia z filozofii niemieckiej, red. S. Czerniak i J. Rolewski, t. II: Szkoła Rittera, Toruń 1996, s. 167-181.
5. D. Hervieu-Leger, Religia jako pamięć, przekł. M. Bielawska, Kraków 1999.
6. R. Koselleck, „Przestrzeń doświadczenia” i „horyzont oczekiwań”- dwie kategorie historyczne, w: tegoż Semantyka historyczna, Poznań 2001, s. 359-389.
7. H. Lübbe, Die Gegenwart der Vergangenheit in einer dynamischen Zivilisation, www.Studienzentrum-weikersheim.de/llluebbe.htm.
8. O. Marquard, Wiek oderwania od świata? Przyczynek do analiz teraźniejszości, w: Apologia przypadkowości, Warszawa 1993, s. 77-100.
9. F. Nietzsche, O pożytkach i szkodliwości historii dla życia, w: Niewczesne rozważania, Kraków 1996.
10. P. Nora, Czas pamięci, „ResPublica Nowa” 2001 nr 7, s. 37-45.
11. P. Ricoeur, Pamięć - zapomnienie - historia, w: Tożsamość w czasach próby, red. K. Michalski, Kraków 1998, s. 22-40.
12. P. Ricoeur, Temps et Récit, Seuil, Paris 1983.
13. P. Sztompka, Trauma kulturowa. Druga strona zmiany społecznej, „Przegląd Socjologiczny”, t. XLIX, 1/2000.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

65

End page:

75

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: