Object

Title: Przeciw nienawiści i pogardzie

Creator:

Markiewicz, Henryk

Date issued/created:

2004

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2004)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol.

References:

1. J. Andrzejewski,Sztuka nie znosi kłamstwa, wywiad ze Zbigniewem Konarzewskim, „Czas” 1939 nr 32.
2. K. Anselm, Symbol hańby: ghetto, „Sygnały” 1939 nr 62.
3. N. Barlicki, Więcej rozumu, „Dziennik Popularny” 1936 nr 4.
4. N. Barlicki, Więcej rozwagi, „Dziennik Popularny” 26 października 1936.
5. M. Bobrzyńska, Posiew nienawiści, „Nasza Przyszłość” październik 1938.
6. A. Bocheński, Sprawa ks. Pudra, „Polityka” 1938 nr 17.
7. A. Bocheński, Zagadnienie żydowskie, „Problemy” 1935 nr 7.
8. I. Bocheński, Na marginesie nacjonalizmu polskiego, w: Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim, Komorów 1934, s. 114.
9. W. Borowy, Głos w sprawie żydowskiej na uniwersytetach, „Podbipięta” 1937 nr 9.
10. R. Brandstaetter, A może pan też - owszem? „Ster” 1937 nr 23.
11. M. Braun, Antysemityzm oświecony, „Ster” 1937 nr 18.
12. K. Czachowski, Obraz współczesnej literatury polskiej 1884-1934, t. III, Lwów-Warszawa 1936, s. 357.
13. S. Czarnowski, Zajścia antysemickie w szkołach wyższych, „Głos Współczesny” 1936 nr 2.
14. M. Dąbrowska, Doroczny wstyd, „Dziennik Popularny” z 24 listopada 1936.
15. M. Dąbrowska, Dzienniki 1936-1945, wyd. T. Drewnowski, Warszawa 2000, s. 84.
16. H. Dembiński, Europejskie poczucie godności, „Wiadomości Literackie” 1937 nr 21.
17. H. Dembiński, Żydowskie ławki, „Po prostu” 1936 nr 11.
18. S.R. Dobrowolski, Poezja polska i rasizm, „Epoka” 1939 nr 11.
19. Dokumenty chwili, Wydawnictwo „Nowego Dziennika”, Kraków 1938.
20. S. Dubois, Mińsk Mazowiecki - jak po oblężeniu, „Oblicze Dnia” 1936 nr 10.
21. I. Fik, Dwadzieścia lat literatury polskiej 1918-1938, Kraków 1939.
22. R. Ganszyniec, Ghetto ławkowe, Lwów 1938, s. 8.
23. T. Garczyński, Zaułek nienawiści, „Epoka” 1937 nr 18.
24. F. Goetel, Żydzi, „Polityka” 1938 nr 16.
25. O. Górka, Naród a państwo jako zagadnienie Polski, Warszawa 1937, s. 259.
26. A. Górski, Potrzeba równowagi, w: Niepokój naszego czasu, Warszawa 1938, s. 93.
27. K. Górski, Czy byłem tolerancyjny, „Słowo” z 21 marca 1937.
28. K. Górski, List do redakcji, „Prosto z mostu” 1938 nr 46.
29. W. Granat, Narodowość Chrystusa i ghetto ławkowe, „Przegląd Powszechny” 1938, nr 2, s. 178
30. A. Gronowicz, Antysemityzm rujnuje moją ojczyznę, Lwów 1938.
31. Z. Harlender, Polski dynamizm polityczny, Warszawa 1939, s. 16.
32. C.S. Heller, On the Edge of Destruction. Jews of Poland between Two World Wars, Detroit 1994.
33. P. Hulka-Laskowski, Na marginesie sprawy żydowskiej, „Wiadomości Literackie” 1937 nr 25.
34. K. Iłłakowiczówna, Dla mego brata Tuwima piosenka, „Pion” 1938 nr 18.
35. K. Iłłakowiczówna, O moich przyjaciołach Żydach, „Pion” 1938 nr 30.
36. K. Irzykowski, Żyd jest to Polak z rezerwą, „Kurier Poranny” 1937 nr 222.
37. J. Iwaszkiewicz, List z Sandomierza, „Wiadomości Literackie” 1937 nr 11.
38. M. Jagiełło, Próba rozmowy, Warszawa 2001, t. I.
39. E. Januszkiewicz, O zgodę między katolikiem i Polakiem, „Kultura” 1936 nr 37
40. E. Januszkiewicz, Szukam rozwiązania, „Kultura” 1936 nr 28.
41. Z. Jarosz, Morderstwa lwowskie, „Sygnały” 1939 nr 72.
42. M. Kolbe, „Pisma” Niepokalanów 1970, nr 94.
43. S. Kołaczkowski, „My Pierwsza Brygada” czy „Kwartet”, „Marchołt” 1937 nr 4, s. 523.
44. K.L. Koniński, List otwarty, „Wiadomości Literackie” 1938 nr 6.
45. Z. Kossak, Nie istnieje sytuacja bez wyjścia, „Kultura” 1936 nr 26.
46. S. Kot, Stanisław Estreicher, w: Straty kultury polskiej, Glasgow 1945, t. II, s. 101.
47. T. Kotarbiński, Konieczność samoobrony, „Kurier Poranny” z 28 stycznia 1937.
48. H. Krahelska, Człowiek jest żywy... Trujące siły faszyzmu przeminą, „Krakowski Kurier Wieczorny” 1938 nr 256.
49. L. Kruczkowski, Antysemityzm kulturalny, „Zew Sumienia” z 4 października 1936.
50. A. Landau-Czajka, W jednym stali domu... Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933-1939, Warszawa 1998.
51. J.J. Lipski, Katolickie Państwo Narodu Polskiego, Londyn 1994.
52. R. Low, Leib Jaffe w kręgu polskim, „Nowiny - Kurier” (Tel Awiw) z 9 sierpnia 1991.
53. A. Łaszowski, Antysemityzm to nie rasizm, „Falanga” 1939 nr 6.
54. A. Łaszowski, Kultura kramerska, „Kurier Poranny” 1957 nr 250.
55. J. Łobodowski, Tragedią żydowską, „Wiadomości Literackie” 1938 nr 9.
56. W. Łypacewicz, Rozwiązanie kwestii żydowskiej w Polsce, Warszawa 1939, s. 20-21.
57. Materiały do historii Klubów Demokratycznych i Stronnictwa Demokratycznego, wstęp i oprac. L. Chajna, Warszawa 1964, t. I-II.
58. W. Melcer, Czarny ląd - Warszawa, Warszawa 1936.
59. B. Miedziński, Uwagi w sprawie żydowskiej, Warszawa 1938, s. 22-23.
60. J.N. Miller, Dyplomatyczna drzemka, w: „Oblicze Dnia” 1936 nr 1.
61. R. Modras, Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933-1939, Kraków 2004.
62. M. Morska, Hitler dobrze się zasłużył Żydom, „Wiadomości Literackie” 1938 nr 46.
63. J. Mosdorf, Nasze i ich interesy, „Prosto z mostu” 1939 nr 23.
64. M. Natkowska, Numerus clausus, getto ławkowe, numerus nullus, „paragraf aryjski”, Warszawa 1999.
65. A. Nowaczyński, Ich Parana, „Kronika Polski i Świata” 1938 nr 5.
66. A. Nowaczyński, Varia, „Prosto z mostu” 1938 nr 28.
67. S.J. Nowak, Antysemityzm czy antytalmudyzm, „Kultura” 1936 nr 5.
68. Z. Nowakowski, Błękitna kotwica, Warszawa 1939.
69. O Żydach i antysemityzmie, w: „Myśl Socjalistyczna” 1936, dodatek do nr 12-13.
70. J. Piwowarczyk, Żydzi - chrzest - Polska, „Głos Narodu” 1938 nr 183.
71. Polacy o Żydach, Wydawnictwo Polskiej Unii Zgody Narodów, Warszawa 1937.
72. Prawda o antysemityzmie, wyd. H. Mroczek, Warszawa 1936.
73. K. Pruszyński, Palestyna po raz trzeci, Warszawa 1936.
74. K. Pruszyński, Przytyk i stragan, „Wiadomości Literackie” 1936 nr 30.
75. A. Rogalski, Kultura polska wobec inwazji żydowskiej, „Kultura” 1938 nr 26.
76. J. Rostworowski, Sprawy kościoła, „Po prostu” 1936, t. 210, s. 378.
77. W. Rubczyński, Przeciw barbarzyństwu, „Czas” z 24 grudnia 1936.
78. W. Rzymowski, Gdyby Żydów nie było, „Czarno na białym” 1938 nr 18.
79. W. Skuza, Wiosenne czucia i myśli, „Wici” 1936.
80. A. Słonimski, Dwie ojczyzny, „Wiadomości Literackie” 1938 nr 15.
81. A. Sobański, Kwestii żydowskiej nie ma! „Wiadomości Literackie” 1938 nr 7.
82. M. Sobczak, Stosunek Narodowej Demokracji do kwestii żydowskiej w latach 1918-1939, Wrocław 1998.
83. A. Stawar, Jeszcze o antysemityzmie, „Wiadomości Literackie” 1937 nr 22.
84. W. Studnicki, Sprawa polsko-żydowska, Wilno 1936, s. 83.
85. Z. Szymanowski, Gdzie przyczyny? w: Wyższe uczelnie pod blokadą reakcji, Warszawa 1936.
86. A. Świętochowski, Antysemityzm, „Wiadomości Literackie” 1937 nr 16.
87. S. Vincenz, Na wysokiej połoninie, Warszawa 1936.
88. M. Wardziński, Antysemityzm daltonizmem państwowym, „Wiadomości Literackie” 1937 nr 28.
89. W. Wasilewska, Mordercy, „Robotnik” z 15 listopada 1936.
90. W. Wasilewska, Szukam antysemityzmu, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 40.
91. M. Winowska, Głosy chrześcijan, „Pion” 1938 nr 6.
92. Wyższe uczelnie pod blokadą reakcji. Przedruk artykułów z „Dziennika Popularnego” i „Robotnika” w sprawie akademickiej, Warszawa 1937.
93. T. Zaderecki, Talmud w ogniu wieków, Warszawa 1936.
94. K.W. Zawodziński, Apel do serca i rozumu, „Wiadomości Literackie” 1937 nr 19.
95. K. Zbyszewski, Witajcie rodacy z Niemiec, „Prosto z mostu” 1938 nr 53.
96. E. Zegadłowicz, Poza dyskusją, „Wiadomości Literackie” 1937 nr 20.
97. S. Żejmis, Jesteśmy prosemitami, „Bunt Młodych” 1936 nr 9.
98. Z. Żuławski, Nie zazdrośćcie im losu! w: Refleksje, Warszawa 1939, s. 225.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

99

End page:

119

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:53490 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

May 6, 2015

Number of object content hits:

1 234

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/69054

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Markiewicz H. - Przeciw nienawiści i pogardzie Dec 20, 2018

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information