Object structure

Title:

Profuzja profecyj w "Oziminie"

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2004)

Creator:

Paszek, Jerzy

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2004

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

Berent, Wacław (1878-1940) ; "Snowy Crop" ; Aesopian language ; literary criticism

References:

1. J.T. Baer, Wacław Berent, His Life and Work, „Antemurale” 1974, s. 189.
2. W. Berent, Ozimina, Warszawa 1911 [1910].
3. S. Brzozowski, Współczesna powieść i krytyka, Kraków 1984, s. 131.
4. P. Cazin, Nad mogiłą Władysława Reymonta, w: Reymont. Z dziejów recepcji twórczości, oprac. B. Kocówna, Warszawa 1975, s. 51.
5. Estetyka poglądowa II. Powieść jako dzieło sztuki, oprac. R. Nycz, „Teksty Drugie” 1992 nr 4, s. 136-139.
6. A. Grzymała-Siedlecki, Na marginesach „Oziminy", w: tegoż Ludzie i dzieła, oprac. A. Okońska, wstęp J. Krzyżanowski, Kraków 1967, s. 86,91,108.
7. A. Grzymała-Siedlecki, Nie pożegnani, oprac. Z. Górzyna, T: Podoska, J. Konieczny, posłowie J. Krzyżanowski, Kraków 1972, s. 183.
8. W. Hahn, Bibliografia, w: J. Słowacki, Dzieła wszystkie, t. VII, Wrocław 1956, s. 387-388.
9. Cz. Miłosz, Walc, w: tegoż Wiersze, t.I, Kraków 1993, s. 167.
10. J. Paszek, Rok 1910 i rok 1911, „Teksty” 1981 nr 4-5, s. 298-303.
11. O. Ortwin, O stylu i metodzie „Oziminy ” Wacława Berenta, w: tegoż Żywe fikcje. Studia o prozie, poezji i krytyce, oprac. J. Czachowska, wstęp M. Głowiński, Warszawa 1970, s. 85.
12. J. Prokop, „Ozimina” a sprawa polska, „Pamiętnik Literacki” 1975 z. 1, s. 42.
13. D. Siwicka, Pomniki, w: Mickiewicz. Encyklopedia, oprac. J.M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Witkowska, M. Zielińska, Warszawa 2001, s. 426.
14. J. Słowacki, Król-Duch, oprac. J. Kuźniar, W. Floryan, w: tegoż Dzieła wszystkie, t. XVII, Wrocław 1975, s. 629.
15. B. Stettner-Stefańska, Paryż po polsku, Warszawa 2001, s. 105.
16. Walka z odszczepieństwem i sekciarstwem, „Ateneum” 1903 nr 4, s. 140-142.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

145

End page:

156

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund