Object structure

Title:

Sytuacje dydaktyczne. O niektórych konsekwencjach "zwrotu etycznego" dla nauczania literatury

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2004)

Creator:

Koziołek, Krystyna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2004

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

ethical turn ; didactic models ; reception of a literary work ; interpretation ; school curricula

References:

1. R. Barthes, Teoria tekstu, przeł. A. Milecki, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. IV, cz. 2, Kraków 1992, s. 203.
2. W. Booth, The Company We Keep: An Ethics of Fiction, Berkeley 1988, s. 451.
3. A. Burzyńska, Lekturografia. Filozofia czytania według Jacques’a Derridy, „Pamiętnik Literacki” 2000 z. 1, s. 51.
4. N. Carroll, Art, narrative, and moral understanding, w: Aesthetics and ethics: Essays at the intersection, edited by J. Levinson, Cambridge 1998, s. 134, 141.
5. J. Derrida, Przemoc i metafizyka. Esej o myśli Emanuela Levinasa, przeł. K. Matuszewski i P. Pieniążek, w: J. Derrida, Pismo filozofii, Kraków 1992, s. 200.
6. J. Derrida, Psyche. Odkrywanie innego, przekł. M.P. Markowski, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997, s. 98.
7. S. Fish, Czy na tych ćwiczeniach jest tekst? W: Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, Kraków 2002, s. 76-77.
8. S. Fish, Drogą antyformalistyczną aż do końca, przeł. A. Szahaj, w: tegoż Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, Kraków 2002, s. 178.
9. S. Fish, Literatura w czytelniku, przeł. M.B. Fedewicz, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. IV, cz. 1. Kraków 1992, s. 198.
10. W. Gombrowicz, Ferdydurke, Kraków 1986, s. 10.
11. M. Heidegger, List o humanizmie, przekł. J. Tischner, w: Budować. Mieszkać. Myśleć. Eseje wybrane, wybór, wstęp i oprac. K. Michalski, Warszawa 1977, s. 111.
12. J. Hillis-Miller, Ethics of Reading. Kant, de Man, Eliot, Trollope, James and Benjamin, New York 198, s. 4.
13. Ph. Jackson, Life in the Classrooms, New York 1968.
14. A. Janowski, Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1989, s. 63-100.
15. H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz, przekł. G. Sowiński, Kraków 2003, s. 62.
16. D. Masłowska, Przyszkoleni do jedzenia, „Gazeta Wyborcza” z 5-6 października 2002.
17. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1993, s. 88.
18. J. Pasek, Pamiętniki, wstęp i objaśnienia W. Czapliński, BN S.I, nr 62, Wrocław 1979, s. 323-324.
19. J. Sławiński, Literatura w szkole: dziś i jutro, w: tegoż Teksty i teksty, Warszawa 1991, s. 74-75.
20. J.R.R. Tolkien, Drużyna pierścienia, w: tegoż Władca pierścieni, przeł. M. Skibniewska, Warszawa 2001,t.I, s. 433.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

182

End page:

198

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund