Object structure

Title:

Wersyfikacja reportażu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2005)

Creator:

Sadowski, Witold

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

reportage ; 20th century literature ; poetics

References:

1. S. Balbus, Historycznoliteracka aktywność stylizacji, w: tegoż, Między stylami, Universitas, Kraków 1993.
2. B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, WSiP, Warszawa 1978, s. 444 i nast.
3. M. Dłuska, Klauzule emocyjne, w: tejże, Prace wybrane, tom 2, red. S. Balbus, Universitas, Kraków 2001.
4. M. Głowiński, Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych, PWN, Warszawa 1973, s. 37-39.
5. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, WSiP, Warszawa 1986, s. 389-390.
6. R. Kapuściński, Cesarz, Czytelnik, Warszawa 1995, s. 133-134.
7. R. Kapuściński, Heban, Czytelnik, Warszawa 2005, s. 118.
8. R. Kapuściński, Imperium, Czytelnik, Warszawa 2001, s. 185.
9. R. Kapuściński, Wojna futbolowa, Czytelnik, Warszawa 1998, 14-15.
10. H. Krall, Trudności ze wstawaniem. Okna, Alfa, Warszawa 1990, s. 12.
11. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Antykwa, Kraków 1997, s. 354.
12. A. Kulawik, Wersologia. Studium wiersza, metru i kompozycji wersyfikacyjnej, Antykwa, Kraków 1999, s. 37-43.
13. A. Kulawik, Wprowadzenie do teorii wiersza, PWN, Warszawa 1988, s. 51.
14. M.R. Mayenowa, Wyrażenia cudzysłowowe, w: tejże, Studia i rozprawy, opr. A. Axer, T. Dobrzyńska, IBL, Warszawa 1993, s. 169-170.
15. Mimetyzm formalny i problem naśladowania w komunikacji literackiej, w: Tekst i fabuła, red. Cz. Niedzielski, J. Sławiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979.
16. W. Sadowski, Wiersz wolny jako tekst graficzny, Universitas, Kraków 2004.
17. W. Sadowski, Tekst graficzny Białoszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999.
18. J. Stryjkowski, Sen Asrila, Czytelnik, Warszawa 1995.
19. E. Szary-Matywiecka, Pismo i głos (Przyczynek do teorii powieści), w: O współczesnej kulturze literackie, red. S. Żółkiewski, M. Hopfinger, tom 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973.
20. S. Szmaglewska, Dymy nad Birkenau, Książka i Wiedza, Warszawa 1994, s. 32.
21. J. Tynianow, Zagadnienie języka wierszy, w: Rosyjska szkoła stylistyki, red. M.R. Meyenowa, Z. Saloni, Warszawa 1970, 82-89.
22. B. Uspienski, Strukturalna wspólnota różnych sztuk. Ogólne zasady organizacji dzieła malarskiego i literackiego, przeł. P. Fast, w: tegoż, Poetyka kompozycji. Struktura tekstu artystycznego i typologia form kompozycji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997.
23. M. Wańkowicz, O poszerzenie konwencji reportażu, w: tegoż, Od Stołpców po Kair, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977, s. 13.
24. M. Wańkowicz, Szkice spod Monte Cassino, Wiedza Powszechna, Warszawa 1969, s. 127.
25. K. Wolny, O poetyce współczesnego reportażu polskiego 1945-1985, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1991, s. 44-46.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

82

End page:

99

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund