Object structure

Title:

Na powierzchni aksjologii literatury i w środku

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2005)

Creator:

Gajewski, Krzysztof

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

axiology ; literature

References:

1. P. Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Universitas, Kraków 2001. ; 2. B. Eichenbaum, Jak jest zrobiony „Płaszcz” Gogola, przeł. M. Czermińska, w: Rosyjska szkoła stylistyki, red. M.R. Mayenowa, Z. Saloni, PIW, Warszawa 1970. ; 3. H. Markiewicz, O falsyfikowaniu interpretacji literackich, „Pamiętnik Literacki” 1996 z. 1. ; 4. E. Pound, ABC czytania, przeł. K. Biskupski, w: Nowa Krytyka. Antologia, red. H. Krzeczkowski, Z. Łapiński, PIW, Warszawa 1983, s. 51. ; 5. A. Sandauer, Liryka i logika. Wybór pism krytycznych, PIW, Warszawa 1971, s. 35. ; 6. J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976. ; 7. Wartość estetyczna, w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1998, s. 607. ; 8. Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, red. A. Tyszczyk, E. Fiata, R. Zajączkowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

140

End page:

148

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: