Object structure

Title:

Zakrzywienie przestrzeni reprezentacji. Parę słów o metalepsie

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2005)

Creator:

Swoboda, Tomasz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

retoryka ; proza ; metalepsis ; literatura

References:

1. W. Allen, Skutki uboczne, przeł. B. Baran, Inter Esse, Kraków 1991, s. 42-56. ; 2. J.L. Borges, Częściowe magie „Don Kichota”, w: tegoż, Dalsze dociekania, przeł. A. Sobol-Jurczykowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 75. ; 3. A. Compagnon, Le Démon de la théorie. Littérature et sens commun, Paris 1998, s. 143. ; 4. J. Cortázar, W nocy twarzą ku niebu, w: tegoż, Opowiadania, przeł. Z. Chądzyńska, Muza, Warszawa 1996, s. 7-16. ; 5. L. Dolezel, Heterocosmica: Fiction and Possible Words, Baltimore-London 1998. ; 6. G. Genette, Figures III, Paris 1972. ; 7. G. Genette, Métalepse. De la figure à la fiction, Paris 2004. ; 8. M. Głowiński, Narratologia - dzisiaj i nieco dawniej, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, IBL, Warszawa 2002, s. 154. ; 9. M. Głowiński, Wokół narratologii, w: Narratologia, red. M. Głowiński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004, s. 12. ; 10. B. McHale, Postmodernist Fiction, London 1987. ; click here to follow the link ; 11. D. Malina, Breaking the Frame: Metalepsis and the Construction of the Subject, Columbus 2002. ; 12. D. Masłowska, Paw królowej, „Lampa i Iskra Boża”, Warszawa 2005. ; 13. Métalepses. Entorses au pacte de la représentation, sous la dir. de J. Pier, J.-M. Schaeffer, Paris 2005. ; 14. Z. Mitosek, Mimesis - między udawaniem a referencją, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, IBL, Warszawa 2002. ; 15. Ch. Montalbetti, La Fiction, Paris 2001. ; 16. M.L. Ryan, Possible words, Artificial Intelligence and Narrative Theory, Bloomington 1991. ; 17. W. Schmid, Der Textauflau in den Erzählungen Dostojevskijs, München 1973. ; 18. Wergiliusz, Bukoliki, przeł. K. Koźmian, z rękopisu wyd. J. Wójcicki, Czytelnik, Warszawa 1998, s. 99. ; 19. M. Yourcenar, Jak Wang-Fu został ocalony, w: tejże, Opowieści wschodnie, przeł. K. Dolatowska, PIW, Warszawa 1988, s. 5-15.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

183

End page:

194

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: