Object structure

Title:

Zakrzywienie przestrzeni reprezentacji. Parę słów o metalepsie

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2005)

Creator:

Swoboda, Tomasz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

retoryka ; proza ; metalepsis ; literatura

References:

1. W. Allen, Skutki uboczne, przeł. B. Baran, Inter Esse, Kraków 1991, s. 42-56.
2. J.L. Borges, Częściowe magie „Don Kichota”, w: tegoż, Dalsze dociekania, przeł. A. Sobol-Jurczykowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 75.
3. A. Compagnon, Le Démon de la théorie. Littérature et sens commun, Paris 1998, s. 143.
4. J. Cortázar, W nocy twarzą ku niebu, w: tegoż, Opowiadania, przeł. Z. Chądzyńska, Muza, Warszawa 1996, s. 7-16.
5. L. Dolezel, Heterocosmica: Fiction and Possible Words, Baltimore-London 1998.
6. G. Genette, Figures III, Paris 1972.
7. G. Genette, Métalepse. De la figure à la fiction, Paris 2004.
8. M. Głowiński, Narratologia - dzisiaj i nieco dawniej, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, IBL, Warszawa 2002, s. 154.
9. M. Głowiński, Wokół narratologii, w: Narratologia, red. M. Głowiński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004, s. 12.
10. B. McHale, Postmodernist Fiction, London 1987.
click here to follow the link
11. D. Malina, Breaking the Frame: Metalepsis and the Construction of the Subject, Columbus 2002.
12. D. Masłowska, Paw królowej, „Lampa i Iskra Boża”, Warszawa 2005.
13. Métalepses. Entorses au pacte de la représentation, sous la dir. de J. Pier, J.-M. Schaeffer, Paris 2005.
14. Z. Mitosek, Mimesis - między udawaniem a referencją, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, IBL, Warszawa 2002.
15. Ch. Montalbetti, La Fiction, Paris 2001.
16. M.L. Ryan, Possible words, Artificial Intelligence and Narrative Theory, Bloomington 1991.
17. W. Schmid, Der Textauflau in den Erzählungen Dostojevskijs, München 1973.
18. Wergiliusz, Bukoliki, przeł. K. Koźmian, z rękopisu wyd. J. Wójcicki, Czytelnik, Warszawa 1998, s. 99.
19. M. Yourcenar, Jak Wang-Fu został ocalony, w: tejże, Opowieści wschodnie, przeł. K. Dolatowska, PIW, Warszawa 1988, s. 5-15.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

183

End page:

194

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego