Object

Title: Dwaj przeciwnicy ideowi: Ludwik Nabielak i Maurycy Mochnacki

Creator:

Wójcicka, Zofia

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria VII (2001)

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text ; The article contains the study of "Ludwik Nabielak do Maurycego Mochnackiego z powodu pism auxerskich"

References:

1. R. Bielecki, Zarys rozproszenia Wielkiej Emigracji we Francji 1831-1837. Materiały z archiwów francuskich, Warszawa 1986, s. 328-329. ; 2. Encyklopedia powszechna, t. 16, Warszawa 1864, s. 24. ; 3. W. Heltman, J. N. Janowski, Demokracja polska na emigracji, przedm. i przyp. H. Rzadkowska, Warszawa 1965. ; 4. K. Hoffman, Pamiętnik z emigracji 1834-1836, rps Biblioteki PAN (d. PAU) w Krakowie, sygn. 122-123, s. 73-75. ; 5. J. N. Janowski, Notatki autobiograficzne 1803-1853, opr. M. Tyrowicz, Wrocław 1950 — przyp. autora na s. 371. ; 6. A. Jełowicki, Kilka słów z powodu oświadczenia Jenerała Dwernickiego, Paryż 1834. ; 7. S. Kalembka, Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831-1862, Warszawa 1971, s. 137. ; 8. S. Kieniewicz, Ludwik Nabielak, w: Polski słownik biograficzny, t. 22, Wrocław 1977, s. 418-421. ; 9. W. Kochowski, Braterskie pożegnanie do J. M. Pana Tomasza na Wronowie Szczuckiego S. J. K. M., w: Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej, wst. i koment. A. Vincenz, opr. M. Malicki, Wrocław 1989 (BN I 259), s. 142. ; 10. Korespondencja Ludwika Nabielaka z lat 1831-1844, rps Biblioteki Narodowej w Warszawie III 6598, s. 78-81. ; 11. T. Kozanecki, Maurycy Mochnacki i obóz Czartoryskiego (Inedita z września-listopada 1834 r.), "Przegląd Historyczny", t. 47, 1956, z. 4, s. 727. ; 12. "Kronika Emigracji Polskiej", t. 1, arkusz 23 z 26 IX 1834, s. 362-364. ; 13. J. Kucharzewski, Maurycy Mochnacki, Kraków 1910, s. 397. ; 14. List A. Czartoryskiego do Zamoyskiego z 25 października 1834, rps Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, sygn. Ew. 1508, s. 93. ; 15. Listy Maurycego Mochnackiego i brata jego Kamila, w: M. Mochnacki, Dzieła, t. 1, Poznań 1863, s. 263. ; 16. Ludwik Nabielak do Maurycego Mochnackiego z powodu pism auxerskich, Paryż, dnia 29 listopada, 1834 r., w Paryżu, w drukarni i gisserni A. Pinard, przy Quai Yoltaire 15. ; 17. Ludwik Nabielak, w: Album Muzeum Narodowego w Rapperswylu. Wieniec pamiątkowy półwiekowej rocznicy powstania listopadowego obchodzonej 29 Listopada 1880 r. Zebrany pod redakcją Agatona Gillera, Rapperswil 1881, s. 76-94. ; 18. M. Mochnacki, Pisma krytyczne i polityczne, wyb. i opr. J. Kubiak, E. Nowicka, Z. Przychodniak, t. 1-2, Kraków 1996. ; 19. M. Mochnacki, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831, opr. i przedm. S. Kieniewicz, t. 1, Warszawa 1984, s. 323. ; 20. M. Mochnacki, Powstanie podolsko-ukraińskie; Dodatek do rysu powstania podolsko-ukraińskiego, w: idem, M. Mochnacki, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831, opr. i przedm. S. Kieniewicz, t. 1, Warszawa 1984, s. 453-473. ; 21. "Nowa Polska" 1834, t. 3, półarkusz 1 i 2, s. 248. ; 22. A. Passendorfer, Polityczna działalność Maurycego Mochnackiego na emigracji, Jarosław 1898, s. 42. ; 23. Polski słownik biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 410. ; 24. Z. Przychodniak, Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji, Poznań 2001, s. 187-188, 197, 319-321. ; 25. E. Sawrymowicz, O Andrzeju Słowaczyńskim, "Przegląd Humanistyczny" 1964, z. 3, s. 117. ; 26. F. Stasik, Adam Gurowski 1805-1866, Warszawa 1977, s. 130. ; 27. S. Szpotański, Maurycy Mochnacki, Kraków 1910, s. 198-200. ; 28. A. Śliwiński, Maurycy Mochnacki. Żywot i dzieła, Warszawa 1921, s. 359. ; 29. "Tygodnik" 1834, cz. 3, s. 49-53. ; 30. U. Wencel-Kalembkowa, Działalność gen. Józefa Dwernickiego na emigracji w latach 1832-1848, Warszawa 1978, s. 25. ; 31. Z. Wójcicka, Literatura użytkowa obozu księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. 1831-1841, Szczecin 1991, s. 76. ; 32. W. Zawadzki, Ludwik Nabielak. Opowieść historyczna, Lwów 1886, s. 73. ; 33. W. Zwierkowski, O Sejmie w emigracji, Poitiers 1839, s. 60-61. ; 34. H. Żaliński, Poglądy Hotelu Lambert na kształt powstania zbrojnego (1832-1846), Kraków 1990, s. 63.

Relation:

Napis

Volume:

VII

Start page:

417

End page:

452

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56759 ; oai:rcin.org.pl:56759 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Oct 28, 2015

Number of object content hits:

201

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/69800

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information