Object structure

Title:

Gruzy i ruiny w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego

Subtitle:

Napis, Seria VII (2001)

Creator:

Rudkowska, Magdalena

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) ; Polish literature - 19 c. ; defeat

References:

1. S. Burkot, Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Warszawa 1988, s. 347-372.
2. W. Danek, Wstęp, w: J. I. Kraszewski, Dziecię Starego Miasta. Obrazek narysowany z natury, opr. W. Danek, Wrocław 1988 (BN I 71), s. XXXI-XXXII.
3. Q. Horatius Flaccus, Pieśni II 1, 23, w: idem, Poezje..., tł. J. Czubek, wst. K. Morawski, Warszawa 1924, s. 63.
4. K. Kaszewski, (rec.) [W. Łoziński], Opowiadania Imć pana Wita Narwoja..., "Bluszcz" 1873, nr 45, s. 357.
5. [J. I. Kraszewski], Bezimienna. Powieść z końca XVIII wieku przez B. Bolesławitę, Lwów 1869, s. 4.
6. J. I. Kraszewski, Diabeł. Powieść z czasów Stanisława Augusta, t. 4, Lwów 1873, s. 158.
7. J. I. Kraszewski, Krwawe znamię, Warszawa 1885, s. 41.
8. [J. I. Kraszewski], My i oni. Obrazek narysowany z natury przez B. Bolesławitę, Kraków 1902, s. 302.
9. J. I. Kraszewski, Na cmentarzu - na wulkanie. Powieść współczesna, w: idem, Dzieła. Powieści obyczajowe, red. J. Krzyżanowski [i in.], Kraków 1970, s. 8.
10. J. I. Kraszewski, Wieczory drezdeńskie, Lwów 1866, s. 139.
11. J. Kremer, Podróż do Włoch, t. 1, Warszawa 1878, s. 15.
12. G. Królikiewicz, Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny, Kraków 1993.
13. W. Łoziński, Zapiski literackie (III), "Dziennik Literacki" 1867, nr 46, s. 726.
14. A. Martuszewska, Pozytywistyczne parabole, Gdańsk 1997.
15. M. Mochnacki, O duchu i źródłach poezji w Polszcze, w: idem, Pisma. Po raz pierwszy edycją książkową objęte, wyd. i przedm. A. Śliwiński, Lwów 1910, s. 13.
16. [H. Sienkiewicz] (rec.) Krzyżacy 1410, "Gazeta Polska" 1881, nr 246.
17. K. Stępnik, Metafory paradygmatyczne w powieściach historycznych Kraszewskiego. Okres 1833-1863, "Pamiętnik Literacki" 1987, z. 4, s. 55-80.
18. Z. Szweykowski, Klasyfikacja powieści Kraszewskiego pisanych po roku 1863, w: Księga ku czci Józefa Ignacego Kraszewskiego, red. I. Chrzanowski, Łuck 1939, s. 129.
19. A. Tysz... [A. Tyszyński], Witolorauda. Powieść z podań przez Józefa Ignacego Kraszewskiego. Wilno 1840, "Biblioteka Warszawska" 1841, t. l, s. 167.
20. A. Tyszyński, J. I. Kraszewski i jego "Powieści historyczne", w: idem, Pisma krytyczne, t. 2: Pisma od roku 1866, Kraków-Petersburg 1904, s. 699.

Relation:

Napis

Volume:

VII

Start page:

465

End page:

473

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund