Object structure

Title:

Narracja biograficzna w fikcji

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2-3 (2003)

Creator:

Łebkowska, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

narration ; biography ; fiction

References:

1. A. Bolecka, Biały kamień, Warszawa 1994, s. 7.
2. A. Bolecka, Kochany Franz, Warszawa 1999.
3. S. Chwin, K. Lars, Wspólna kąpiel, Gdańsk (bdw).
4. D. Cohn, The Distinction of Fiction, London 1999, s. 8.
5. P. Czapliński, Ślady przełomu, Kraków 1997.
6. M. Czermińska, Biograficzne formy, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław 1995.
7. A. Czyżak, Życiorysy polskie (1944-1989), Poznań 1997.
8. I. Filipiak, Niebieska menażeria, Warszawa 1997, s. 193.
9. G. Genette, Fiction and Diction, London 1993.
10. N. Goodman, Jak tworzymy świat, Warszawa 1997.
11. H. Gosk, Bohater swoich czasów, Warszawa 2002.
12. G. Herling-Grudziński, W. Bolecki, Rozmowy w Dragonei. Warszawa 1997.
13. M. Jasińska, Zagadnienia biografii literackiej, Warszawa 1970.
14. T. Konwicki, Bohiń, Warszawa 1987.
15. P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, Kraków 2001.
16. M. Lizurej, Androgyne - archetypowy symbol pełni. O transgresji ciała i ról płciowych w powieści Olgi Tokarczuk „Dom dzienny, dom nocny", w: Gender w humanistyce, red. M. Radkiewicz, Kraków 2001.
17. A. Łebkowska, Fikcja jako możliwość, Kraków 1998.
18. A. Łebkowska, Między teoriami a fikcją literacką, Kraków 2001.
19. A. Łebkowska, O pragnieniu empatii, „Teksty Drugie" 2002 nr 5.
20. B. McHale, Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej, przeł. M.P. Markowski, w: Postmodernizm, red. R. Nycz, Kraków 1997, s. 365.
21. Cz. Miłosz, Druga przestrzeń, Kraków 2002, s. 8.
22. Z. Mitosek, Mimesis - między udawaniem a referencją, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2002.
23. T. Mizerkiewicz, Stylizacje mityczne w prozie polskiej po 1968 roku, Poznań 2001.
24. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości, Kraków 2002.
25. Praktyki opowiadania, red. B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski, Kraków 2001.
26. P. Ricoeur, Życie w poszukiwaniu opowieści, przeł. E. Wolicka, „Logos i Ethos" 1993 nr 2.
27. K. Rosner, Narracja, tożsamość, czas, Kraków 2003.
28. J.M. Schaeffer, Pourquoi la fiction? Paris 1999.
29. O. Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny, Wałbrzych 1998, s. 13.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2-3

Start page:

28

End page:

40

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund