Object structure

Title:

Układanka z rekwizytów historii. Biografie poetyckie w drugim obiegu w latach 1976-1980

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2-3 (2003)

Creator:

Dębska, Agnieszka

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Poetic biographies ; Second Circulation (1976-1980) ; New Wave ; Polish poetry - 20th century ; Polish history - 20th century

References:

1. E. Balcerzan, Przygoda piąta: samopoczucie pokolenia 76, w: tegoż, Przygody człowieka książkowego (ogólne i szczegółowe), Warszawa 1990, s. 78.
2. S. Barańczak, Atlantyda i inne wiersze z lat 1981-1985, Aspekt, Wrocław 1987.
3. S. Barańczak, Cztery czerwce, w: tegoż, Poezja i duch Uogólnienia. Wybór esejów 1970-1995, Kraków 1996.
4. S. Barańczak, Ja wiem, że to niesłuszne, NOWA, Warszawa 1978.
5. S. Barańczak, Ogień, w: Dziennik poranny, Poznań 1972.
6. S. Barańczak, Sztuczne oddychanie, Krakowska Oficyna Studentów, Kraków 1980, s. 10.
7. S. Barańczak, Tryptyk z betonu zmęczenia i śniegu, KOS, Kraków 1980.
8. Z. Bauer, Dekada, Warszawa 1986.
9. J. Bierezin, W połowie życia, NOWA, Warszawa 1980.
10. P. Bratkowski, Uniwersytet, Studencka Oficyna Wydawnicza UW, Warszawa 1981, s. 2.
11. J. Broda, Poezja niebezpieczna, Dzika Oficyna Wydawnicza im. Lenki Cvrèkowej, Wrocław 1981.
12. J. Broda, Pozostawmy im wybór broni, Aspekt (Biblioteka "Obecności"), Wrocław 1986.
13. R. Chojnacki, Od „mówienia wprost" do „nowej prywatności". O poezji lat siedemdziesiątych, Warszawa 1984, s. 73.
14. S. Chwin, Nowej Fali kłopoty z wolnością, „Tytuł" 1997 nr 1.
15. L. Dymarski, Za zgodą autora, NOWA, Warszawa 1980.
16. J. Ficowski, Modlitwa za Stanisława Pyjasa w: tegoż, Gryps, NOWA, Warszawa 1979.
17. L. Herbst, Listy w sprawie wiary i nadziei, Wyzwolenie (Biblioteka "Agory"), Wrocław 1979.
18. L. Herbst, Świadectwo, w: tegoż, Rdza na trąbce, Wyzwolenie (Biblioteka "Agory"), Wrocław 1979.
19. J. Hobot, Autorska strategia „obejścia" zakazów cenzury, w: tegoż, Gra z cenzurą w poezji Nowej Fali (1968-1976), Kraków 2000.
20. Jak zostałem nudystą, w: W. Jaworski, Sto kwiatów?, Krakowska Oficyna Studentów, Kraków 1981.
21. W. Karpiński, W cieniu tlących się ogni, w: tegoż, Poezje i próby, Witrynka Literatów i Krytyków, Poznań 1981.
22. J.K. Kelus, Był raz dobry świat. Jan Krzysztof Kelus w rozmowie z Wojciechem Staszewskim (i nie tylko), Warszawa 1999, s. 90.
23. J. Kornhauser, Bieg. w: tegoż, Inny porządek. 1981-1984, Oficyna Literacka, Kraków 1985.
24. J. Kornhauser, Jak zobaczysz tłum, wracaj szybko do domu, w: tegoż, W fabrykach udajemy smutnych rewolucjonistów, Kraków 1973.
25. R. Krynicki, I naprawdę nie wiedzieliśmy, w: tegoż, Nasze życie rośnie, ABC, Kraków 1981.
26. T. Nyczek, Emigranci, Oficyna Literacka 1988, Kraków 1988, s. 188-192.
27. Określona epoka. Nowa Fala 1968-1993, wyb. i kom. T. Nyczek, Kraków 1994.
28. D. Pawelec, Czy istnieje pokolenie 76?, w: tegoż, Debiuty i powroty. Czytanie w czasie przełomu, Katowice 1998.
29. D. Pawelec, Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty, Katowice 1992, s. 94-97.
30. D. Pawelec, Pokolenie 68. Wybrane zagadnienia języka artystycznego, w: Cezury i przełomy. Studia o literaturze polskiej XX wieku, red. K. Krasuski, Katowice 1994, s. 125.
31. A. Pawlak, Cztery poematy, Gdańsk 1983, s. 5.
32. O. Pilch, Spis cudzołożnic: proza podróżna, Londyn 1993, s. 41.
33. J. Polkowski, To nie jest poezja, NOWA 1980, Warszawa 1980.
34. S. Stabra, Ten wiersz, który ma na imię Polska, Biblioteka "Agory", Wrocław 1978.
35. L. Szaruga, Dochodzenie do siebie. Wybrane wątki literatury po roku 1989, Sejny 1997.
36. L. Szaruga, Rozważania o śmierci Stanisława P., rok 1977, "Puls" 1978 nr 3.
37. L. Szaruga, Więzienie, w: tegoż, Wiersze, Witrynka Literatów i Krytyków, Poznań 1980.
38. J. Tarkowski, Hradec Kralove, w: Śpiewnik uliczny i domowy, z. 1, NOWA, Warszawa 1977.
39. A. Werner, Polskie, arcypolskie..., Londyn 1987, s. 189.
40. A. Zagajewski, List, Krakowska Oficyna Studentów, Kraków 1979.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2-3

Start page:

100

End page:

109

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: