Object structure

Title:

Różewicz transgresywny

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2-3 (2003)

Creator:

Ubertowska, Aleksandra

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Skrendo, Andrzej ; "Tadeusz Różewicz and the Limits of Literature: The Poetics and Ethics of Transgression" ; Różewicz, Tadeusz (1921-2014) ; the limits of literature ; poetics ; ethics ; transgression

References:

1. Th.W. Adorno, M. Horkheimer, Dialektyka Oświecenia, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1986, s. 27.
2. S. Balbus, Między stylami, Kraków 1996, s. 135.
3. B. Banasiak, Filozofia „końca filozofii". Dekonstrukcja Jacquesa Derridy, Warszawa 1995.
4. R. Barthes, Lektury, wyb., oprac. i posł. M.P. Markowski, Warszawa 2001, s. 167-172.
5. J. Culler, Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań literackich, przeł. K. i J. Faliccy, „Pamiętnik Literacki" 1984 z. 4.
6. J. Culler, Dekonstruktion. Derrida und die poststrukturalische Literaturtheorie, przeł. M. Momberger, Reinbeck b. Hamburg 1988, s. 216.
7. P. Dehnel, Postmodernista Theodor W. Adorno, „Odra" 2000 nr 11.
8. J. Derrida, Jednojęzyczność innego, czyli proteza oryginalna, „Literatura na Świecie" 1999 nr 11-12, s. 57.
9. J. Derrida, O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Warszawa 1999, s. 213.
10. J. Derrida, Ta dziwna instytucja, zwana literaturą. Rozmowa z D. Attridge, przeł. M.P. Markowski, „Literatura na Świecie" 1999 nr 11-12.
11. T. Drewnowski, Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusza Różewicza, Warszawa 1988.
12. L. Jenny, Strategia formy, przeł. K. i J. Faliccy, „Pamiętnik Literacki" 1988 z. 1, s . 277.
13. E. Kuźma, Perswazyjność wypowiedzi teoretycznoliterackiej, w: tegoż, Między konstrukcją a destrukcją. Szkice z teorii i historii literatury, Szczecin 1994. s. 191.
14. Z. Majchrowski, „Poezja jak otwarta rana". Czytając Różewicza, Warszawa 1993.
15. M.P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Bydgoszcz 1997, s. 140.
16. M.P. Markowski, Zwrot etyczny w badaniach literackich, „Pamiętnik Literacki" 2000 nr 1, s. 244.
17. A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji, Kraków 2002.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2-3

Start page:

151

End page:

160

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund