Object structure

Title:

Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2-3 (2003)

Creator:

Czermińska, Małgorzata

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Szymborska, Wisława (1923-2012) ; ekphrasis ; Polish poetry - 20th-21st century ; interpretation

References:

1. A. Bikont, J. Szczęsna, Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wisławy Szymborskiej, Warszawa 1997, s. 113-115.
2. R.Ch. Brooken, Adolf Hitler. Wzlot i upadek tyrana, przeł. J. Kalinowski, Gdańsk 1994.2. R.Ch. Brooken, Adolf Hitler. Wzlot i upadek tyrana, przeł. J. Kalinowski, Gdańsk 1994.
3. A. Dziadek, Problem ekphrasis - dwa Widoki Delft (Adam Czerniawski i Adam Zagajewski), „Teksty Drugie" 2000 nr 4.
4. J. Faryno, Semiotyczne aspekty poezji o sztuce. Na przykładzie wierszy Wisławy Szymborskiej, „Pamiętnik Literacki" 1975 z. 4.
5. R. Gennaille, Słownik malarstwa holenderskiego i flamandzkiego, przeł. E. Maliszewska, H. Secomska, Warszawa 1975, s. 98.
6. J. Grądziel, Świat sztuki w poezji Wisławy Szymborskiej, „Pamiętnik Literacki" 1996 z. 2.
7. K. Grünberg, Hitler prywatnie, Troja, Toruń b.r.
8. R. Krzywy, Konwencja i autopsja w opisie dzieł sztuki na przykładzie ekfraz kościoła Mądrości Bożej w poezji barokowej, „Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 2011, „Prace Literackie" XXXVI, Wrocław 1998.
9. J. Kwiatkowski, Arcydziełka Szymborskiej, w: Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, oprac. S. Balbus, D. Wojda, Kraków 1996.
10. W. Ligęza, O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Kraków 2001.
11. M.P. Markowski, Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza, „Pamiętnik Literacki" 1999 z. 2.
12. M.P. Markowski, Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza, Gdańsk 1999.
13. T. Michałowska, Poetyka i poezja (problemy interpretacji poezji staropolskiej), w: Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji, red. J. Sławiński, J. Święch, Wrocław 1979, s. 94-95.
14. R. Popowski, Retoryka w późnoantycznych opisach dzieł sztuki, w: Retoryka antyczna i jej dziedzictwo, red. J. Axer, Warszawa 1996.
15. Powrót do źródeł. Rozmowa z Wisławą Szymborską, w: K. Nastulanka, Sami o sobie. Rozmowy z pisarzami i uczonymi, Warszawa 1975, s. 306.
16. M. Praz, Mnemozyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, przeł. W. Jekiel, Warszawa 1981, s. 224.
17. W. Szymborska, Lektury nadobowiązkowe, Kraków 1997, s. 33.
18. W. Szymborska, Lektury nadobowiązkowe. Część druga, Kraków 1981, s. 43.
19. W. Szymborska, People on a bridge. Poems, intr. and trans. by A. Czermianowski, London-Boston 1996, s. XVI.
20. W. Szymborska, Wiersze wybrane, Warszawa 1964.
21. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990, s. 91.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2-3

Start page:

230

End page:

242

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: