Object structure

Title:

Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2-3 (2003)

Creator:

Czermińska, Małgorzata

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Szymborska, Wisława (1923-2012) ; ekphrasis ; Polish poetry - 20th-21st century ; interpretation

References:

1. A. Bikont, J. Szczęsna, Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wisławy Szymborskiej, Warszawa 1997, s. 113-115. ; 2. R.Ch. Brooken, Adolf Hitler. Wzlot i upadek tyrana, przeł. J. Kalinowski, Gdańsk 1994.2. R.Ch. Brooken, Adolf Hitler. Wzlot i upadek tyrana, przeł. J. Kalinowski, Gdańsk 1994. ; 3. A. Dziadek, Problem ekphrasis - dwa Widoki Delft (Adam Czerniawski i Adam Zagajewski), „Teksty Drugie" 2000 nr 4. ; 4. J. Faryno, Semiotyczne aspekty poezji o sztuce. Na przykładzie wierszy Wisławy Szymborskiej, „Pamiętnik Literacki" 1975 z. 4. ; 5. R. Gennaille, Słownik malarstwa holenderskiego i flamandzkiego, przeł. E. Maliszewska, H. Secomska, Warszawa 1975, s. 98. ; 6. J. Grądziel, Świat sztuki w poezji Wisławy Szymborskiej, „Pamiętnik Literacki" 1996 z. 2. ; 7. K. Grünberg, Hitler prywatnie, Troja, Toruń b.r. ; 8. R. Krzywy, Konwencja i autopsja w opisie dzieł sztuki na przykładzie ekfraz kościoła Mądrości Bożej w poezji barokowej, „Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 2011, „Prace Literackie" XXXVI, Wrocław 1998. ; 9. J. Kwiatkowski, Arcydziełka Szymborskiej, w: Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, oprac. S. Balbus, D. Wojda, Kraków 1996. ; 10. W. Ligęza, O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Kraków 2001. ; 11. M.P. Markowski, Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza, „Pamiętnik Literacki" 1999 z. 2. ; 12. M.P. Markowski, Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza, Gdańsk 1999. ; 13. T. Michałowska, Poetyka i poezja (problemy interpretacji poezji staropolskiej), w: Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji, red. J. Sławiński, J. Święch, Wrocław 1979, s. 94-95. ; 14. R. Popowski, Retoryka w późnoantycznych opisach dzieł sztuki, w: Retoryka antyczna i jej dziedzictwo, red. J. Axer, Warszawa 1996. ; 15. Powrót do źródeł. Rozmowa z Wisławą Szymborską, w: K. Nastulanka, Sami o sobie. Rozmowy z pisarzami i uczonymi, Warszawa 1975, s. 306. ; 16. M. Praz, Mnemozyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, przeł. W. Jekiel, Warszawa 1981, s. 224. ; 17. W. Szymborska, Lektury nadobowiązkowe, Kraków 1997, s. 33. ; 18. W. Szymborska, Lektury nadobowiązkowe. Część druga, Kraków 1981, s. 43. ; 19. W. Szymborska, People on a bridge. Poems, intr. and trans. by A. Czermianowski, London-Boston 1996, s. XVI. ; 20. W. Szymborska, Wiersze wybrane, Warszawa 1964. ; 21. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990, s. 91.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2-3

Start page:

230

End page:

242

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: