Object structure

Title:

Byłem dzieckiem... Elegie dzieciństwa Bolesława Leśmiana

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2-3 (2003)

Creator:

Czabanowska-Wróbel, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Leśmian, Bolesław (1877-1937) ; autobiographical elegies ; identity ; difference ; childhood ; interpretation

References:

1. G. Bachelard, Poetyka marzenia, przeł. L. Brogowski, Gdańsk 1998, s. 122. ; 2. Ch. Baudelaire, Kwiaty zła, wyb. M. Leśniewska, J. Brzozowski, Kraków 1994, s. 11. ; 3. S. Borzym, Leśmian: światopogląd poety, w: tegoż, Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce, Wrocław 1984. ; 4. J. Brzozowski, Notatki do wiersza „Niegdyś dom mój ochoczy...", w: Poezje Bolesława Leśmiana. Interpretacje, red. B. Stelmaszczyk, T. Cieślak, Kraków 2000. ; 5. T. Cieślak, Liryka bezpośrednia w twórczości Bolesława Leśmiana, w: Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, red. T. Cieślak, B. Stelmaszczyk, Kraków 2000. ; 6. A. Czabanowska-Wróbel, Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996, s. 89. ; 7. A. Czabanowska-Wróbel, „Niepojętość zieloności" i „możliwość szkarłatu". O kolorystyce Bolesława Leśmiana, w: W kręgu Młodej Polski. Prace ofiarowane Marii Podrazie-Kwiatkowskiej, red. M. Stala, F. Ziejka, Kraków 2001. ; 8. G. Deleuze, Bergsonizm, Warszawa 1999. ; 9. M. Głowiński, Elegie autobiograficzne Leśmiana, w: tegoż, Zaświat przedstawiony, Warszawa 1980. ; 10. A.J. Heschel, Człowiek nie jest sam. Filozofia religii, Kraków 2001, s. 41. ; 11. J. Kwiatkowski, U podstaw liryki Leopolda Staffa, Warszawa 1966, s. 244. ; 12. A. Lange, Twórczości obłęd, w: tegoż, Studia i wrażenia, Warszawa 1900, s. 100. ; 13. E. Levinas, Ślad innego, w: Filozofia dialogu, wyb. i oprac. B. Baran, Kraków 1991, s. 227. ; 14. A. Mickiewicz, Do Niemna, w: tegoż, Dzieła wszystkie, t. I, cz. 2: Wiersze 1825-1829, Wrocław 1972, s. 8. ; 15. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001. ; 16. R. Nycz, Poetyka epifanii a modernizm (od Norwida do Leśmiana), „Teksty Drugie" 1996 z. 4. ; 17. R. Nycz, „Wyrażanie niewyrażalnego" w literaturze nowoczesnej (wybrane zagadnienia), w: Literatura wobec niewyrażalnego, red. W. Bolecki, E. Kuźma, Warszawa 1998. ; 18. M. Podraza-Kwiatkowska, Pan Błyszczyński Bolesława Leśmiana, w: tejże, Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce, Kraków 2001. ; 19. J. Sławiński, Semantyka poetycka Leśmiana, w: Studia o Leśmianie, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Warszawa 1971, s. 99. ; 20. J. Słowacki, Godzina myśli, Kraków 1999, s. 45-46. ; 21. M. Stala, O tych, których nie ma. Na marginesie Leśmianowskiego cyklu wierszy Aniołowie, w: tegoż, Trzy nieskończoności, Kraków 2001, s. 110-111. ; 22. J. Trznadel, Przypisy, w: B. Leśmian, Poezje wybrane, oprac. J. Trznadel, Wrocław 1974. ; 23. J. Zięba, Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny. O eseistyce poety, Kraków 2000.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2-3

Start page:

243

End page:

259

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: