Object structure

Title:

W poszukiwaniu straconego mitu. Obraz dzieciństwa w " Dzieciach Syjonu" Henryka Grynberga

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2-3 (2003)

Creator:

Orzeł, Olga

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Grynberg, Henryk (1936-) ; " Dzieci Syjonu" ; relacje ; dzieciństwo ; dzieło fragmentaryczne ; motywy biblijne

References:

1. Biblia Tysiąclecia, Warszawa 1971.
2. A. Camus, Eseje, Warszawa 1971, s. 280.
3. J.L. Galay, Problemy dzieła fragmentarycznego. Valéry, „Pamiętnik Literacki" 1978 z. 4, s. 368.
4. H. Grynberg, Dzieci Syjonu, Warszawa 1994, s. 6.
5. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości, Kraków 2001.
6. R. Nycz, "Wyrażanie niewyrażalnego" w literaturze nowoczesnej (wybrane zagadnienia), w: Literatura wobec niewyrażalnego, red. W. Bolecki, E. Kuźma, Warszawa 1998.
7. W czterdziestym nas, matko, na Sybir zesłali.... Polska a Rosja 1939-1942, red. J.T. Gross, I. Grudzińska-Gross, Londyn 1983.
8. H. White, Fabularyzacja historyczna a problem prawdy, w: Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2000.
9. M. Zaleski, Formy pamięci, Warszawa 1996, s. 207.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2-3

Start page:

260

End page:

269

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego