Object structure

Title:

Juliusz Słowacki jako krytyk literacki

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2-3 (2003)

Creator:

Stanisz, Marek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Słowacki, Juliusz (1809-1849) ; the literary critic ; analysing literary critical texts

References:

1. S. Balbus, Między stylami, Kraków 1996, s. 165-192. ; 2. B. Dopart, Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy, Kraków 1992, s. 30-36. ; 3. M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Kraków 1997. ; 4. Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego, oprac. E. Sawrymowicz, Wrocław 1960, s. 239, poz. 495. ; 5. I. Kitowiczowa, O zadaniach krytyki literackiej lat 1800-1820, w: Badania nad krytyką literacką, red. J. Stawiński, Wrocław 1974. ; 6. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. III: Okres Beniowskiego, Warszawa 1923, s. 246. ; 7. J. Maciejewski, Słowacki w Wielkopolsce. Szkice i materiały, Wrocław 1955, s. 60. ; 8. I. Matuszewski, Słowacki i nowa sztuka (modernizm). Twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej. Studium krytyczno-porównawcze, oprac. i wstęp S. Sandler, Warszawa 1965, s. 114. ; 9. Z. Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem, Warszawa 1997, s. 187-207. ; 10. J. Słowacki, Kilka słów odpowiedzi na artykuł pana Z. K. O poezjach Juliusza Słowackiego, „Młoda Polska" 1839 nr 9. ; 11. J. Słowacki, Krytyka krytyki i literatury : nieznany utwór Juliusza Słowackiego : z autografu poety wydał..., oprac. B. Erzepki, Drukarnia Kuryera Poznańskiego, Poznań 1891. ; 12. J. Słowacki, „Noc letnia", „Trzeci Maj", Paryż, 29 kwietnia 1841 r. ; 13. J. Słowacki, O poezjach Bohdana Zaleskiego, „Warta" 1884 nr 504. ; 14. J. Słowacki, Posłowie, w: tegoż, Poezje, Paryż 1832. ; 15. J. Słowacki, Przedmowa, w: tegoż, Balladyna, Paryż 1839. ; 16. J. Słowacki, Przedmowa, w: tegoż, Lilia Weneda, Paryż 1840. ; 17. J. Słowacki, Wstęp, w: tegoż, Poezyje, Paryż 1833. ; 18. M. Stanisz, Wczesnoromantyczne spory o poezję, Kraków 1998. ; 19. Z. Stefanowska, O przełomowości i przełomie romantycznym, „Teksty" 1972 z. 5, s. 30-31. ; 20. M. Strzyżewski, Mickiewicz wśród krytyków. Studia o przemianach i formach romantycznej krytyki w Polsce, Toruń 2001. ; 21. J.B. Zaleski, Poezje, Paryż 1841.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2-3

Start page:

270

End page:

281

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: