Object structure

Title:

Na granicy dialogu. Język i etyka w powieści " Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2-3 (2003)

Creator:

Pietrzak, Przemysław

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Dostoewsky, Fyodor (1821-1881) ; “Crime and Punishment” ; dialogue ; language ; ethics

References:

1. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa 1970, s. 380. ; 2. H. Brzoza, Dostojewski. Pomiędzy mitem, tragedią i apokalipsą. Toruń 1995. ; 3. F.M. Dostojewski, Dzieła wszystkie, t. XXVIII, cz. II, Leningrad 1985, s. 137. ; 4. H.G. Gadamer, Człowiek i język, przeł. K. Michalski, w: tegoż, Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 1979, s. 53. ; 5. M. Holquist, Dostoevsky and the Novel, Princeton, New Jersey 1977. ; 6. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł. T.P. Krzeszowski, Warszawa 1988. ; 7. J.M. Meijer, Situation Rhyme in a Novel of Dostoevsky. Dutch Contributions to the Fourth International Congress of Slavistics, The Hague 1958. ; 8. Z dzieł Fiodora Dostojewskiego, tt. I-XIV, London 1992-1999. ; 9. Z pism Fiodora Dostojewskiego, red. P. Hertz, t. IX, „Sobowtór" i inne opowiadania. 1846-1848, przeł. S. Pollak, Warszawa 1962, s. 190.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2-3

Start page:

282

End page:

302

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: