Object structure

Title:

Dwa typy krytyki etycznej i ich pogranicze

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2-3 (2003)

Creator:

Skrendo, Andrzej

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

ethical criticism ; Levinas, Emmanuel ; Rorty, Richard ; philosophy ; literature ; the Other

References:

1. M. Heidegger, Przyczynki do filozofii. (Z wydarzania), przeł. B. Baran, J. Mizera, przedmowa J. Mizera, Kraków 1996, s. 86.
2. L. Kołakowski, Jeśli w to uwierzymy, to koniec naszej kultury... .Z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Andrzej Skrendo, „Pogranicza" 2000 nr 6.
3. T. Kunz, Swój do swojego po swoje? (Kilka uwag do tekstu Michała Pawła Markowskiego), „Teksty Drugie" 2002 nr 1-2.
4. E. Levinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, tłum. P. Mrówczyński, Warszawa 2000, s. 18.
5. E. Levinas, Paul Celan. Między bytem a innością, w: tegoż: Imiona własne, tłum. J. Margański, Warszawa 2000, s. 48.
6. M.P. Markowski, Literatura i interpretacja, "Teksty Drugie" 2001 nr 5.
7. M.P. Markowski, Nieswój po swoje, „Teksty Drugie" nr 4.
8. M.P. Markowski, Zwrot etyczny w badaniach literackich, „Pamiętnik Literacki" 2000 z. 1.
9. H. Miller, Ethics of Reading, „Surfaces" 1994, Vol. 4, http://www.pum.umontreal.ca/revues/surfaces/voI6/miller_l.html.
10. D. Palumbo-Liu, Awful Patriotism: Richard Rorty and the Politics of Knowning, „Diacritics" Spring 1999, s. 45.
11. R. Rorty, Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth-Century America, Cambrigde-Harvard UP, 1998.
12. R. Rorty, Filozofia pasożytuje na wyobraźni poetyckiej. Rozmowa z Richardem Rortym, w: B. Wildstein, Profile wieku, Warszawa 2000, s. 152.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2-3

Start page:

372

End page:

381

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund