Object

Title: Świat (w tekstach) kultury. Wokół książki Piotra Kowalskiego " Theatrum świata wszystkiego i poćciwy gospodarz"

Creator:

Muchowski, Jakub

Date issued/created:

2003

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2003)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. H. Aram Veeser, Introduction, w: The New Historicism, ed. by H. Aram Veeser, London 1989, s. IX. ; 2. R. Barthes, Dyskurs historii, „Pamiętnik Literacki" 1984 z. 3. ; 3. F. Braudel, Historia i trwanie, przeł. B. Geremek, Warszawa 1971, s. 55. ; 4. E. Domańska, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 1999, s. 138-146. ; 5. G. Duby, B. Geremek, Wspólne pasje, przeł. E.T. Sadowska, Warszawa 1995, s. 55-56. ; 6. S. Fish, Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi, przeł. A. Grzeliński, w: tegoż, Interpretacja, retoryka, polityka, Kraków 2002, s. 93. ; 7. C. Geertz, Historia i antropologia, przeł. S. Sikora, Polska Sztuka Ludowa. „Konteksty" 1997 nr 1-2, s. 7. ; 8. E. Gellner, Relativism and the Social Sciences, Cambrige 1985, s. 15. ; 9. S. Greenblatt, Shakespearean Negotians, w: The Circulation of Social Energy in Renaissance England, Berkley 1988. ; 10. A. Guriewicz, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, Warszawa 1987, s. 66. ; 11. R. Handke, Kategoria horyzontu oczekiwań odbiorcy a wartościowanie dzieł literackich, w: Problemy odbiorcy i odbioru, pod red. T. Bujnickiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1977, s. 96. ; 12. Historia: o jeden świat za daleko?, pod red. E. Domańskiej, Poznań 1997. ; 13. T. Hołówka, Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku, Warszawa 1986, s. 61. ; 14. H.R. Jauss, Historia literatury jako wyzwanie rzucone teorii literatury, przeł. R. Handke, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, pod red. H. Markiewicza, t. 3, Kraków 1976, s. 121. ; 15. J. Karpiński, Literatura jako źródło dla badań socjologicznych, w: Dzieło literackie jako źródło historyczne, pod red. Z. Stefanowskiej, J. Sławińskiego, Warszawa 1978, s. 36. ; 16. J. Kotarska, Wiersze wariacyjne - autorska propozycja lektury, w: Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce, pod red. H. Dziechcińskiej, Warszawa 1985, s. 69. ; 17. P. Kowalski, Theatrum świata wszystkiego i poćciwy gospodarz. O wizji świata pewnego siedemnastowiecznego pisarza ziemskiego, Kraków 2000. ; 18. W. Pawluczuk, Sposób bycia jako rodzaj wiary, Kraków 1991, s. 50. ; 19. A. Podraża, Haur Jakub Kazimierz, w: Polski Słownik Biograficzny, Wrocław 1961. ; 20. Postmodernizm. Antologia przekładów, pod red. R. Nycza, Kraków 1996. ; 21. H. Sacks, On the Analysability of Stories by Children, w: Ethnometodology, pod red. R. Turner, Penguin, Baltimore 1974, s. 218. ; 22. T. Todorov, Podbój Ameryki. Problem innego, przeł. J. Wojcieszak, Warszawa 1996. ; 23. T. Walas, Czy możliwa jest inna historia literatury?, Kraków 1993. ; 24. H. White, Brzemię historii, w: Poetyka pisarstwa historycznego, pod red. E. Domańskiej, M. Wilczyńskiego, Kraków 2000, s. 45-46. ; 25. H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, pod red. E. Domańkiej, M. Wilczyńskiego, Kraków 2000. ; 26. W poszukiwaniu antropologicznego wymiaru historii: Aron Guriewicz i Carlo Ginzburg. Interpretacje, „Res Historica" 1998 z. 2. ; 27. A. Zybertowicz, Badacz w labiryncie: uwagi o koncepcji F.A. Ankersmita, w: Historia: o jeden świat za daleko?, pod red. E. Domańskiej, Poznań b.d.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

81

End page:

91

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:53847 ; oai:rcin.org.pl:53847 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

May 12, 2015

Number of object content hits:

243

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/70223

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information