Object structure

Title:

Principium individuationis. Motywy nietzscheańskie w twórczości Brunona Schulza

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2003)

Creator:

Bolecki, Włodzimierz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. M. Bartosik, Bruno Schulz jako krytyk, Kraków 2000. ; 2. J.T. Bear, Nietzsche's Influence in Early Work of W. Berent, „Scando-Slavica" 1971, t. 17. ; 3. W. Bolecki, Czas, przypadek i metafizyka moralności (Straszny czwartek w domu pastora K.L. Konińskiego), „Arkusz" 2003 nr 4. ; 4. W. Bolecki, Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu Międzywojennym: Witkacy - Gombrowicz - Schulz, Kraków 1996, wyd. II. ; 5. R.E. Brown, Myths And Relatives. Seven Essays on Bruno Schulz, München 1991. ; 6. E.W. Clowes, The Revolution of Moral of Consciousness. Nietzsche in Russian Literature, 1890-1914, Illinois 1988; Sankt-Petersburg 1999. ; 7. Czytanie Schulza, pod red. J. Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 278-285. ; 8. Fryderyk Nietzsche i pisarze polscy, red. W. Kunicki, współpr. K. Polechoński, Poznań 2002. ; 9. M. Głowiński, Maska Dionizosa (1961), w: tegoż, Mity przebrane, Kraków 1990. ; 10. H. Lewi, Bruno Schulz ou les stratégies messianiques, Paris 1989. ; 11. F. Nietzsche, Narodziny tragedii czyli hellenizm i pesymizm, przeł. L. Staff, Warszawa 1907; reprint Warszawa 1990. ; 12. Nietzsche and Soviet Culture. Ally and Adversary, ed. by B.G. Rosenthal, Cambridge University Press, 1994. ; 13. Nietzsche in Russia, ed. by B.G. Rosenthal, Princeton 1986. ; 14. R. Nycz, Homo irrequietus. Nietzscheanizm w twórczości W.Berenta (1975), przedr. w: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997. ; 15. B. Schulz, Księga listów, zeb., oprac., wstępem, przypisami i aneksem opatrzył J. Ficowski, Kraków 1975, s. 177-178. ; 16. B. Schulz, New Documents and Interpretations, ed. by Cz.Z. Prokopczyk, New York 1993. ; 17. B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, Wrocław 1998, wyd. II, s. C-CV. ; 18. B. Schulz, Powstają legendy. Trzy szkice wokół Piłsudskiego, oprac. S. Rosek, Kraków 1993, s. 25. ; 19. B. Schulz, Sanatorium pod Klepsydrą, Warszawa 1937. ; 20. B. Schulz, Szkice krytyczne, opr. M. Kitowska-Łysiak, Lublin 2000, s. 5. ; 21. A. Walicki, Stanisław Brzozowski and the Polish Begginings of „Wester Marxism", Oxford 1989. ; 22. T. Weiss, F. Nietzsche w piśmiennictwie polskim lat 1890-1914, Wrocław 1961.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

17

End page:

33

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: