Object structure

Title:

Zamiast

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2003)

Creator:

Zaleski, Marek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. R. Barthes, Fragmenty dyskursu miłosnego, przeł. M. Bieńczyk, Warszawa 1998, s. 152. ; 2. R. Barthes, Wykład, przeł. T. Komendant, „Teksty" 1979 nr 5, s. 16. ; 3. J. Berger, The ways of seeing, b.m.w. 1972, s. 16. ; 4. M. Blanchot, Spojrzenie Orfeusza, przeł. M.P. Markowski, „Literatura na świecie" 1996 nr 10, s. 36-42. ; 5. M. Blanchot, Wokół Kafki, przeł. K. Kocjan, Warszawa 1996, s. 14 i 41. ; 6. E. Cassirer, Esej o człowieku, Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1971, s. 152. ; 7. D. Davie, Czesław Miłosz and the Insuficiency of Liryk, The University Of Tennessee Press, Thalasssa 1986, s. 45. ; 8. J. Durandeau, Wieczność w życiu codziennym, przeł. L. Rutowska, Warszawa 1968, s. 41-42. ; 9. G. Hartman, Deconstruction and Criticism, Seabury Press, New York 1979, s. IX. ; 10. M. Jay, Downcast Eyes. The denigration of vision In Twentieth Century Thought, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, London 1993, s. 54. ; 11. R. Jeffers, Rozdzierać życie,[wiersz] w: Cz. Miłosz, Mowa wiązana, Olsztyn 1989, s. 235. ; 12. S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, przeł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1972, s. 23. ; 13. K. Kłosiński, „Wymyka mi się moja ledwo odczuta esencja", w: tegoż, Poezja żalu, Katowice 2001, s. 118-143. ; 14. A. Krokiewicz, Studia orfickie, Biblioteka „Meandra", Warszawa 1947, s. 41 i n. ; 15. E. Lévinas, Spojrzenie poety, przeł. M.P. Markowski, „Literatura na świecie" 1996 nr 10, s. 71. ; 16. R. McGahey, The Orphic Moment. Shaman to Poet-thinker in Plato, Nietzsche & Mallarmé, State University of New York Press 1994. ; 17. P. de Man, Blindness and Insight, University of Minnesota Press, Minneapolis 1983, s. 256. ; 18. Cz. Miłosz, Co mnie, „Tygodnik Powszechny", 29 czerwca 2003. ; 19. Cz. Miłosz, Druga przestrzeń, Kraków 2002, s. 63. ; 20. Cz. Miłosz, Jeffers: próba ujawnienia (1962), w: tegoż, Ogród nauk, Paryż 1985, s. 258. ; 21. Cz. Miłosz, Na brzegu rzeki, Kraków 1994, s. 15. ; 22. Cz. Miłosz, Niemoralność sztuki, w: Ogród nauk, Paryż 1979, s. 161 i n. ; 23. Cz. Miłosz, Orfeusz i Eurydyka, „Tygodnik Powszechny" 2002 nr 40. ; 24. Cz. Miłosz, Orfeusz i Eurydyka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002. ; 25. Cz. Miłosz, Prywatne obowiązki, Kraków 2001, s. 237. ; 26. Cz. Miłosz, Przemówienie na Rencontre Mondiale de poésie (World Poetry Conference), Montreal, wrzesień 1967, w: Zaczynając od moich ulic, Paryż 1985, s. 346. ; 27. Cz. Miłosz, „Szkło", w: Kontynenty, Kraków 1999, s. 13. ; 28. Cz. Miłosz, Wiersze, t. 1-3, Kraków 1993. ; 29. F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, Warszawa 1907, aforyzm 146. ; 30. K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987, s. 562. ; 31. E. Sewell, The Orphic Voice, New Haven, Yale University Press 1960, s. 58. ; 32. R. Stamelman, Lost Before Telling. Representation of Death and Absence in Modern French Poetry, Cornell University Press 1990, s. 43. ; 33. W.A. Strauss, Descent and Return. The Orphic Theme in Modern Literature, Harvard University Press, Cambridge-Massachusetss 1971. ; 34. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości, Warszawa 2001, s. 824 i n. ; 35. V. Turner, Dramas, Fields and Metaphors. Symbolic Action in Human Society, Cornell University Press 1974, s. 231 i n. ; 36. M. Zaleski, Miłosz, poeta powtórzenia, „Teksty drugie" 2001 nr 4/5.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

34

End page:

59

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: