Object structure

Title:

Zamiast

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2003)

Creator:

Zaleski, Marek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. R. Barthes, Fragmenty dyskursu miłosnego, przeł. M. Bieńczyk, Warszawa 1998, s. 152.
2. R. Barthes, Wykład, przeł. T. Komendant, „Teksty" 1979 nr 5, s. 16.
3. J. Berger, The ways of seeing, b.m.w. 1972, s. 16.
4. M. Blanchot, Spojrzenie Orfeusza, przeł. M.P. Markowski, „Literatura na świecie" 1996 nr 10, s. 36-42.
5. M. Blanchot, Wokół Kafki, przeł. K. Kocjan, Warszawa 1996, s. 14 i 41.
6. E. Cassirer, Esej o człowieku, Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1971, s. 152.
7. D. Davie, Czesław Miłosz and the Insuficiency of Liryk, The University Of Tennessee Press, Thalasssa 1986, s. 45.
8. J. Durandeau, Wieczność w życiu codziennym, przeł. L. Rutowska, Warszawa 1968, s. 41-42.
9. G. Hartman, Deconstruction and Criticism, Seabury Press, New York 1979, s. IX.
10. M. Jay, Downcast Eyes. The denigration of vision In Twentieth Century Thought, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, London 1993, s. 54.
11. R. Jeffers, Rozdzierać życie,[wiersz] w: Cz. Miłosz, Mowa wiązana, Olsztyn 1989, s. 235.
12. S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, przeł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1972, s. 23.
13. K. Kłosiński, „Wymyka mi się moja ledwo odczuta esencja", w: tegoż, Poezja żalu, Katowice 2001, s. 118-143.
14. A. Krokiewicz, Studia orfickie, Biblioteka „Meandra", Warszawa 1947, s. 41 i n.
15. E. Lévinas, Spojrzenie poety, przeł. M.P. Markowski, „Literatura na świecie" 1996 nr 10, s. 71.
16. R. McGahey, The Orphic Moment. Shaman to Poet-thinker in Plato, Nietzsche & Mallarmé, State University of New York Press 1994.
17. P. de Man, Blindness and Insight, University of Minnesota Press, Minneapolis 1983, s. 256.
18. Cz. Miłosz, Co mnie, „Tygodnik Powszechny", 29 czerwca 2003.
19. Cz. Miłosz, Druga przestrzeń, Kraków 2002, s. 63.
20. Cz. Miłosz, Jeffers: próba ujawnienia (1962), w: tegoż, Ogród nauk, Paryż 1985, s. 258.
21. Cz. Miłosz, Na brzegu rzeki, Kraków 1994, s. 15.
22. Cz. Miłosz, Niemoralność sztuki, w: Ogród nauk, Paryż 1979, s. 161 i n.
23. Cz. Miłosz, Orfeusz i Eurydyka, „Tygodnik Powszechny" 2002 nr 40.
24. Cz. Miłosz, Orfeusz i Eurydyka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.
25. Cz. Miłosz, Prywatne obowiązki, Kraków 2001, s. 237.
26. Cz. Miłosz, Przemówienie na Rencontre Mondiale de poésie (World Poetry Conference), Montreal, wrzesień 1967, w: Zaczynając od moich ulic, Paryż 1985, s. 346.
27. Cz. Miłosz, „Szkło", w: Kontynenty, Kraków 1999, s. 13.
28. Cz. Miłosz, Wiersze, t. 1-3, Kraków 1993.
29. F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, Warszawa 1907, aforyzm 146.
30. K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987, s. 562.
31. E. Sewell, The Orphic Voice, New Haven, Yale University Press 1960, s. 58.
32. R. Stamelman, Lost Before Telling. Representation of Death and Absence in Modern French Poetry, Cornell University Press 1990, s. 43.
33. W.A. Strauss, Descent and Return. The Orphic Theme in Modern Literature, Harvard University Press, Cambridge-Massachusetss 1971.
34. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości, Warszawa 2001, s. 824 i n.
35. V. Turner, Dramas, Fields and Metaphors. Symbolic Action in Human Society, Cornell University Press 1974, s. 231 i n.
36. M. Zaleski, Miłosz, poeta powtórzenia, „Teksty drugie" 2001 nr 4/5.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

34

End page:

59

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: