Object structure

Title:

Literatura i semiotyka

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2003)

Creator:

Dąbrowska, Elżbieta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. S. Balbus, Między stylami, Kraków 1993, s. 36. ; 2. E. Balcerzan, Poezja jako semiotyka sztuki, w: Pogranicza i korespondencje sztuk. Studia, red. T. Cieślikowski, J. Sławiński, Wrocław 1980, s. 28. ; 3. E. Balcerzan, W stronę genologii multimedialnej, w: Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000. ; 4. E. Barba, Indyjski teatr „kathakali", przeł. W. Kalinowski, „Dialog" 1979 nr 12, s. 107-112; s. 116-127. ; 5. J. Culler, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998, s. 76. ; 6. E. Dąbrowska, Wiersze-obrazy Vaclava Havla i Jiri Kolara. O korespondencji sztuk artystycznej wypowiedzi, w: Współczesne kontakty literatury czeskiej i polskiej, Opava 2001. ; 7. J. Deleuze, Proust i znaki, przeł. M.P. Markowski, Kraków 2000. ; 8. T. Dobrzyńska, „Mój intymny mały świat" a poetyckie sposoby konceptualizacji. Metafora, w: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, red. E. Balcerzan, W. Bolecki, Warszawa 2000. ; 9. F. Dostojewski, Listy, Warszawa 1979. ; 10. A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998. ; 11. U. Eco, Czytanie świata, przeł. M. Woźniak, Kraków 1999. ; 12. U. Eco, Nieobecna struktura, przeł. A. Weinsberg, P. Bravo, Warszawa 1996. ; 13. M. Głowiński, Literackość muzyki - muzyczność literatury, w: tegoż, Poetyka i okolice, Warszawa 1992. ; 14. E.H. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, przeł. J. Zarański, Warszawa 1989. ; 15. G. Grochowski, Tekstowe hybrydy, Wrocław 2000. ; 16. M. Hendrykowski, Język ruchomych obrazów, Poznań 1998. ; 17. J. Hojak, Grafia a iluzja mowy potocznej, w: Pisanie Białoszewskiego, red. M. Głowiński, Z. Łapiński, Warszawa 1993. ; 18. M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Warszawa 1997. ; 19. R. Ingarden, O dziele literackim, Warszawa 1960, s. 394. ; 20. Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1991. ; 21. Kreowanie świata w tekstach, red. A.M. Lewicki, R. Tokarski, Lublin 1995. ; 22. K. Langer, Nowy sens filozofii. Rozważania o symbolach myśli, obrzędu i sztuki, Warszawa 1976, s. 160. ; 23. R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, w: tegoż, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1993, s. 61. ; 24. R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Wrocław 1987; wyd. 2, Kraków 1996. ; 25. R. Piętkowa, Wizualizacja semantyki. O niektórych sposobach zapisu we współczesnych tekstach, w: Styl a tekst, red. S. Gajda, M. Balowski, Opole 1996. ; 26. K. Piotrowski, Filmowe i telewizyjne adaptacje literatury Fiodora Dostojewskiego (na przykładzie Biesów i Łagodnej), w: Ostrożnie z literaturą! (przykłady, wykłady i inne rady), red. S. Balbus, W. Bolecki, Warszawa 2000. ; 27. K. Pisarek, Pragmatyka przekładu, Kraków 1998. ; 28. P. Rypson, Obraz słowa. Historia poezji wizualnej, Warszawa 1989. ; 29. D. Urbańska, Wiersz wolny próba charakterystyki systemowej, Warszawa 1995, s. 35. ; 30. B. Witosz, Kobieta w literaturze. Tekstowe wizualizacje, Katowice 2001, s. 14. ; 31. S. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994. ; 32. S. Wysłouch, Literatura i semiotyka, Warszawa 2001.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

95

End page:

104

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: