Object structure

Title:

Literatura i semiotyka

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2003)

Creator:

Dąbrowska, Elżbieta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. S. Balbus, Między stylami, Kraków 1993, s. 36.
2. E. Balcerzan, Poezja jako semiotyka sztuki, w: Pogranicza i korespondencje sztuk. Studia, red. T. Cieślikowski, J. Sławiński, Wrocław 1980, s. 28.
3. E. Balcerzan, W stronę genologii multimedialnej, w: Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000.
4. E. Barba, Indyjski teatr „kathakali", przeł. W. Kalinowski, „Dialog" 1979 nr 12, s. 107-112; s. 116-127.
5. J. Culler, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998, s. 76.
6. E. Dąbrowska, Wiersze-obrazy Vaclava Havla i Jiri Kolara. O korespondencji sztuk artystycznej wypowiedzi, w: Współczesne kontakty literatury czeskiej i polskiej, Opava 2001.
7. J. Deleuze, Proust i znaki, przeł. M.P. Markowski, Kraków 2000.
8. T. Dobrzyńska, „Mój intymny mały świat" a poetyckie sposoby konceptualizacji. Metafora, w: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, red. E. Balcerzan, W. Bolecki, Warszawa 2000.
9. F. Dostojewski, Listy, Warszawa 1979.
10. A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.
11. U. Eco, Czytanie świata, przeł. M. Woźniak, Kraków 1999.
12. U. Eco, Nieobecna struktura, przeł. A. Weinsberg, P. Bravo, Warszawa 1996.
13. M. Głowiński, Literackość muzyki - muzyczność literatury, w: tegoż, Poetyka i okolice, Warszawa 1992.
14. E.H. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, przeł. J. Zarański, Warszawa 1989.
15. G. Grochowski, Tekstowe hybrydy, Wrocław 2000.
16. M. Hendrykowski, Język ruchomych obrazów, Poznań 1998.
17. J. Hojak, Grafia a iluzja mowy potocznej, w: Pisanie Białoszewskiego, red. M. Głowiński, Z. Łapiński, Warszawa 1993.
18. M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Warszawa 1997.
19. R. Ingarden, O dziele literackim, Warszawa 1960, s. 394.
20. Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1991.
21. Kreowanie świata w tekstach, red. A.M. Lewicki, R. Tokarski, Lublin 1995.
22. K. Langer, Nowy sens filozofii. Rozważania o symbolach myśli, obrzędu i sztuki, Warszawa 1976, s. 160.
23. R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, w: tegoż, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1993, s. 61.
24. R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Wrocław 1987; wyd. 2, Kraków 1996.
25. R. Piętkowa, Wizualizacja semantyki. O niektórych sposobach zapisu we współczesnych tekstach, w: Styl a tekst, red. S. Gajda, M. Balowski, Opole 1996.
26. K. Piotrowski, Filmowe i telewizyjne adaptacje literatury Fiodora Dostojewskiego (na przykładzie Biesów i Łagodnej), w: Ostrożnie z literaturą! (przykłady, wykłady i inne rady), red. S. Balbus, W. Bolecki, Warszawa 2000.
27. K. Pisarek, Pragmatyka przekładu, Kraków 1998.
28. P. Rypson, Obraz słowa. Historia poezji wizualnej, Warszawa 1989.
29. D. Urbańska, Wiersz wolny próba charakterystyki systemowej, Warszawa 1995, s. 35.
30. B. Witosz, Kobieta w literaturze. Tekstowe wizualizacje, Katowice 2001, s. 14.
31. S. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994.
32. S. Wysłouch, Literatura i semiotyka, Warszawa 2001.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

95

End page:

104

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund