Object structure

Title:

Niezbędnik translatologiczny

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2003)

Creator:

Kaczorowska, Monika

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. W. Borowy, Dawni teoretycy przekładu, w: O sztuce tłumaczenia, red. M. Rusinek, Wrocław 1955, s. 24.
2. P. Calderon, Księżniczka na opak wywrócona, Warszawa 1974.
3. P. Calderon, Życie jest snem, Warszawa 1971.
4. J. Kochanowski, Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, t. 2, Warszawa 1989, s. 313-314.
5. H. Krzeczkowski, Kilka uwag o odpowiedzialności tłumacza, w: Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia księga druga, red. S. Pollak, Wrocław 1975, s. 140.
6. Mała encyklopedia przekładoznawstwa, red. U. Dąmbska-Prokop, Częstochowa 2000.
7. W. Ogniew, Czas syntezy, przeł. M. Zagórska, w: Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia księga druga, red. S. Pollak, Wrocław 1975, s. 225.
8. J.M. Rymkiewicz, Kwiat nowy starych romanc, czyli imitacje i przekłady hiszpańskich romances, Warszawa 1966.
9. Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 1990, s. 536.
10. J. Ziętarska, Etyka - estetyka - filologia. U źródeł dawnej myśli translatorskiej, w: Przekład literacki. Teoria. Historia. Współczesność, red. A. Nowicka-Jeżowa, D. Knysz-Tomaszewska, Warszawa 1997, s. 34.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

105

End page:

111

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund