Object structure

Title:

Do Blooma i dalej, czyli w drodze do Wyjścia

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2003)

Creator:

Bielik-Robson, Agata

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Bloom, Harold ; filozofia subiektywności ; negacja żydowska ; motyw biblijny

References:

1. H. Bloom, Agon. Towards a Theory of Revisionism, Oxford 1982, s. 329, 322.
2. H. Bloom, Freud and Beyond, w: Ruin the Sacred Truths! Poetry and Belief from the Bible to the Present, Cambridge Mass.& London 1989.
3. H. Bloom, The Strong Light of the Canonical. Kafka, Freud, and Scholem as Revisionists of Jewish Culture and Thought, New York 1987, s. 77.
4. H. Blumenberg, O aktualności retoryki w wymiarze antropologicznym, w: Rzeczywistości, w których żyjemy. Rozprawy i jedno przemówienie, przeł. W. Lipnik, Warszawa 1997.
5. M. Brod, Franz Kafka. Opowieść biograficzna, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa 1982, s. 103.
6. Z. Freud, Poza zasadą przyjemności, w: Poza zasadą przyjemności, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1994, s. 35.
7. M. Horkheimer, T.W. Adorno, Dialektyka oświecenia, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1997, s. 43.
8. F. Kafka, Dzienniki 1910-1923, przeł. Z. Bieńkowski, Kraków 1961, 19 października 1921, s. 418-419.
9. F. Kafka, Gesammelte Werke, Eurobuch, European Union 1998.
10. F. Kafka, Nowele i aforyzmy, Gdańsk 1993, s. 305.
11. F. Kafka, Odradek, w: J.L. Borges, Zoologia fantastyczna, przeł. Z. Chądzyńska, Warszawa 1983, s. 121.
12. S. Kierkegaard, Pojęcie lęku. Psychologicznie orientujące proste rozważanie o dogmatycznym problemie grzechu pierworodnego. Przez Vigiliuisa Haufniensis, przeł. A. Djakowska, Warszawa 1996, s. 108.
13. E. Lévinas, Miejsce i utopia, w: Trudna wolność. Eseje o judaizmie, przeł. A. Kuryś, Gdynia 1991, s. 104.
14. F. Nietzsche, Z genealogii moralności, przeł. G. Sowiński, Kraków 1997, s. 91.
15. F. Rosenzweig, Gwiazda zbawienia, przeł. T. Gadacz, Kraków 1998, s. 681.
16. E.L. Santner, On the Psychotheology of Everyday Life. Reflections on Freud and Rosenzweig, Chicago-London 2001, s. 25-46.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

26

End page:

48

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego