Object structure

Title:

Myślenie w żywiole eseju

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2003)

Creator:

Michalski, Maciej

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt, Kraków 2000, s. 55.
2. M. Czermińska, Hipoteza autorstwa (o podmiocie dzieł wszystkich jednego autora), w: Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej, red. D. Śnieżko, Warszawa 1996.
3. H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Toruń 2002, s. 502.
4. H.G. Gadamer, Philosophy and Literature, trans, by A.J. Steinbock, „Man and World" 1985 nr 18, s. 257.
5. M. Głowiński, Powieść a dziennik intymny, w: tegoż, Narracje literackie i nieliterackie, Kraków 1997, s. 66 n.
6. G. Grochowski, Tekstowe hybrydy, Wrocław 2000.
7. E. Grodziński, Monizm a dualizm. Z dziejów refleksji filozoficznej nad myśleniem i mową, Wrocław 1978, s. 6, 182 i nn.
8. B. Lang, Towards a Poetics of Philosophical Discourse, „Monist" 1980 (October) nr 63, s. 457.
9. E.G. Lawry, Literature as Philosophy, „Monist" 1980 (October) nr 63, s. 547.
10. J. Marias, Gatunki literackie w filozofii, „Pamiętnik Literacki" 1979 z. 2.
11. M.P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Bydgoszcz 1997, s. 138.
12. P. Michałowski, Niewyrażalność siebie i poetycki autoportret negatywny, w: Literatura wobec niewyrażalnego, red. W. Bolecki, E. Kuźma, Warszawa 2003, s. 314.
13. B. Miciński, Myśli o wojnie, w: tegoż, Podróże od piekieł i inne eseje, Kraków 1994, s. 141.
14. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997.
15. M. Przełęcki, Wartość poznawcza wypowiedzi literackiej i filozoficznej, w: Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna, red. J. Sławiński, M. Głowiński, Wrocław 1982, s. 9 i nn.
16. K. Rosner, Świat przedstawiony a funkcja poznawcza dzieła literackiego, w: Problemy teorii literatury, wyb. H. Markiewicz, Wrocław 1987, s. 75.
17. W. Steiner, Portret w literaturze i malarstwie, przeł. M. Adamiec, „Punkt" 1978 nr 4, s. 182.
18. M. Warner, Philosophical autobiography: St Augustine and John Stuart Mill, w: Philosophy and Literature, red. A.P. Griffiths, Cambridge 1984, s. 195.
19. A. Zawadzki, Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim połowy XX wieku, Kraków 2001.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

84

End page:

92

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: