Object structure

Title:

Polska między Wschodem a Zachodem

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2003)

Creator:

Janion, Maria

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. F. Bujak, Życie i działalność Karola Potkańskiego (1861-1907), w: K. Potkański, Pisma pośmiertne, Kraków 1922, t.I, s. 45.
2. T. Cahil, Jak Irlandczycy ocalili cywilizację. Nieznana historia heroicznej roli Irlandii w dziejach Europy po upadku Cesarstwa Rzymskiego, przeł. A. Barańczak, Poznań 1999, s. 151.Abstrakt 1 2. T. Cahil, Jak Irlandczycy ocalili cywilizację. Nieznana historia heroicznej roli Irlandii w dziejach Europy po upadku Cesarstwa Rzymskiego, przeł. A. Barańczak, Poznań 1999, s. 151.
3. O. Clément, Byzance et christianisme, Paris 1964, s. 122.
4. Ch.S. Clifton, Encyklopedia herezji i heretyków, przeł. R. Bertold, Poznań 1996, s. 48.
5. M. Dąbrowska, Dzienniki, Warszawa 1988, t. 2, s. 135.
6. G. Eldarov, Święci Cyryl i Metody - ojcowie teologii słowiańskiej, w: Cyryl i Metody. Apostołowie i nauczyciele Słowian. Studia i dokumenty, red. J.S. Gajek, L. Górka, Lublin 1991, cz. I, s. 53-54.
7. P. Evdokimowy, Poznanie Boga w Kościele Wschodnim. Patrystyka, liturgia, ikonografia, przeł. A. Liduchowska, Kraków 1996, s. 9.
8. A. Flis, Chrześcijaństwo i Europa. Studia z dziejów cywilizacji Zachodu, Kraków 2001, s. 291.
9. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą, „Rzeczpospolita", „Plus-Minus", 14-15 XII 1998.
10. R. Kapuściński, Imperium, Warszawa 1993, s. 52-53.
11. J. Klinger, O istocie prawosławia, w: tegoż, O istocie prawosławia. Wybór pism, Warszawa 1983, s. 171.
12. J. Kłoczowski, Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 2003, s. 12.
13. F. Kmietowicz, Kiedy Kraków był „Trzecim Rzymem", Białystok 1994, s. 70.
14. A.S. Kowalczyk, O Wilku mowa, „Res Publica Nowa" marzec 1999.
15. M. Lambert, Herezje średniowieczne od reformy gregoriańskiej po Reformację, przeł. J. Popowski, Gdańsk-Warszawa 2002, s. 90.
16. D. Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Warszawa 2003, s. 86.
17. W.J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Lublin 1992, s. 155.
18. E. Pogonowska, Dzikie biesy. Wizja Rosji sowieckiej w antybolszewickiej poezji polskiej lat 1917-1932, Lublin 2002, s. 93-132.
19. K. Potkański, Konstantyn i Metodyusz, „Przegląd Powszechny" 1905 z. 5, s. 194.
20. M. Riabczuk, Od Małorosji do Ukrainy, przeł. O. Hnatiuk, K. Kotyńska, Kraków 2002, s. 190.
21. S. Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych, przeł. J. Schwakopf, Warszawa 1993, t. 3: Królestwo Akki i późniejsze krucjaty, s. 125.
22. S. Runciman, Wielki Kościół w niewoli. Studium historyczne patriarchatu konstantynopolitańskiego od czasów bezpośrednio poprzedzających jego podbój przez Turków aż do wybuchu greckiej wojny o niepodległość, przeł. J.S. Łoś, Warszawa 1973, s. 13.
23. E.W. Said, Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1991.
24. A. Siemianowski, Filozoficzne podłoże rozłamu chrześcijaństwa, Wrocław 1993, s. 11.
25. L.C. Szabó, Trzy siostry. Europa Środkowa w chrześcijańskim średniowieczu, przeł. E. Miszewska-Michalewicz, „Więź" 1989 nr 11-12, s. 115.
26. A. Szyjewski, Religia Słowian, Kraków 2003, s. 9.
27. B.A. Uspienski, Percepcja historii w dawnej Rusi i doktryna „Moskwa - Trzeci Rzym", w: tegoż, Religia i semiotyka, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2001, s. 51-52.
28. B.A. Uspienski, W.M. Żywow, Car i bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji, przeł. H. Paprocki, Warszawa 1992, s. 22.
29. M.K. Waldstein, Nowyj markiz de Kiustin, ili polskij trawelog o Rossii w postkolonialnom procztenii, „Nowoje Literaturnoje Obozrienije" 2003 nr 60.
30. M. Wilk, Dziennik Północy. Dokończone dzieło Lenina, „Rzeczpospolita", „Plus-Minus", 4-5 X 2003.
31. M. Wilk, Listy z Północy. Korespondencja z Sołowek, „Przegląd Polityczny" 1999 nr 40-41.
32. M. Wilk, Wilczy notes, Gdańsk 1998, s. 58.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

131

End page:

149

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund