Object

Title: Brzozowski wśród lektur syjonistycznych. Pamięci Michała M. Borwicza, "Brzozowszczyka"

Creator:

Löw, Ryszard

Date issued/created:

2003

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2003)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. J. Aharonowicz, Wstęp, w: A.D. Gordon, Ha-uma ve-ha-avoda (Naród i praca), Jerozolima 1952, s. 60.
2. M. Bentov, Jamim mesaprim (The Days Tell My Story), Tel-Aviv 1984, s. 27.
3. S.H. Bergman, Gordon, w: Encyclopaedia Judaica, Jerozolima 1971, t. VII, s. 790.
4. E. Bin-Gurion, Im krija riszona (Pierwsze czytanie), „Davar" 11 III 1940.
5. M. Borwicz, Polski poprzednik Malraux, w: Ludzie, książki, spory, Paryż 1980, s. 110, 112.
6. S. Brzozowski, Eseje i studia o literaturze, oprac. H. Markiewicz, Bibl. Nar. 1, nr 258, s. 1108, 1111, 1112.
7. S. Brzozowski, Listy, oprac. M. Sroka, t. I, Kraków 1970, s. 330.
8. S. Brzozowski, Płomienie, t. I, Kraków 1946, s. 108.
9. N. Cohen, Sefer sofer ve-iton (Books, Writers and Newspapers. The Jewish Cultural Center in Warsaw 1918-1942), Jerozolima 2003, s. 168.
10. S. Doron, Wspomnienia, w: Sz. Ma'ayan, Haszomer Hacair szel jom-jom (Haszomer Hacair w życiu codziennym. Wspomnienia 94 członków gniazda w Kaliszu), Kibuc Dalia, „Ma'arachot" 1998, s. 84.
11. I. Eldad, M'asor riszon (Pierwsze dziesięciolecie), wyd. 3, Tel-Aviv 1975, s. 356.
12. J. Gorni, Bejn utopia konstruktiwit le-utopia totalitarit (Między utopią konstruktywną a totalitarną), „Sfarim-Haarec" nr 507, 13 XI 2002.
13. Ha-encyklopedia le-safrut ivrit ve-klalit (Encyklopedia literatury hebrajskiej i powszechnej), red. B. Karu, Tel-Aviv 1961, t. I, s. 224.
14. B. Herszow, Ha-mahapecha ha-jehudit ha-modernit (Nowoczesna rewolucja żydowska), „Alpajim" 2002 nr 23.
15. Z. Iviański, Al Hintagdut ve-od masot ve-mechkarim (O oporze i inne eseje i rozprawy), Tel-Aviv 1991, s. 158.
16. Z. Iviański, „Lechi"- Cfat riszona („Lechi". The Formative Years), Tel-Aviv 2003, t. II, s. 443.
17. E. Janicka, Andrzej Trzebiński - „nowy jakiś polski Nietzsche?", „Teksty Drugie" 2001 nr 3/4, s. 220.
18. M. Janion, W starych szmatach żołnierskich, w: Płacz generała, Warszawa 1998, s. 245.
19. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. III, Paryż 1977, s. 227.
20. Lahavoth le-Brzozowski, „Haszomer Hacair" nr 48, 14 XII 1939, s. 11-12.
21. C. Lam, Szitat ha-chinuch szel Haszomer Hacair (The Education Method of Hashomer Hatzair Youth Movement), Jerozolima 1998, s. 49.
22. E. Margalit, "Haszomer Hacair" - mi-edat neurim le-marksizm mahapechani 1913-1936 („H. H." - od gminy młozieżowej do rewolucyjnego marksizmu), Tel-Aviv 1985, s. 30.
23. N. Melcer, Prakim le-toldot tnuat ha-awoda by-Galicja ha-mizrachit (Rozdziały z dziejów ruchu robotniczego we wschodniej Galicji), w: Pirkej Galicja, red. I. Cohen, D. Sadan, Tel-Aviv 1957, s. 118-119.
24. Cz. Miłosz, Uwagi do uwag o Gombrowiczu, „Kultura" 1962 nr 12(182), s. 125.
25. M. Mintz, Chewlej neurim. Ha-tnua ha-szomrit 1911-1921 (Panges of Youth „Hashomer Hazair" 1911-1921), Jerozolima 1995, s. 233-234.
26. M. Orenstein, Akalkalot (Kręte drogi), w: Sefer ha-szomrim 1913-1933, Warszawa 1934, s. 103.
27. R. Peled, "Ha-adam ha-chadasz" szel ha-mahapecha ha-cjonit. Haszomer hacair ve-szoraszav ha-europeim („The New Mann" of the Zionist Revolution. Hashomer Hazair and his European Roots), Tel-Aviv 2002, s. 93.
28. D. Sadan, Al chalifat miktavim echad (O pewnej wymianie listów), w: Chadaszim ve-jaszanim (Rzeczy nowe i dawne), Tel-Aviv 1987, s. 49.
29. D. Sadan, Pezer. Gordoniana (Kalejdoskop. Gordoniana) „Davar" (Wyd. południowe) nr 5724, 13 V 1942.
30. J. Schechter, Misznato szel A.D. Gordon (Doktryna...), Tel-Aviv 1957, s. 78-82.
31. Sefer Haszomer Hacair, wyd. 2, t. II, Merchavia 1956, s. 850.
32. E. Stein, Idea pracy w żydostwie, „Miesięcznik Żydowski" 1931 z. 11, s. 399.
33. A. Walicki, Stanisław Brzozowski - drogi myśli, Warszawa 1977, s. 409.
34. K. Wyka, Filozofia czynu i pracy u Jerzego Sorela i Stanisława Brzozowskiego, „Pamiętnik Literacki" 1972 z. 3, s. 80.
35. M. Wyka, Brzozowski i jego powieści, Kraków 1981, s. 67.
36. M. Wyka, Wstęp, w: S. Brzozowski, Sam wśród ludzi, Bibl. Nar. 1, nr 228, s. CVLL.
37. D. Zait, Ha-utopia ha-szomrit (The Shomer Dreams of Utopia. Hashomer Hazair Youth Mouvment in Poland 1921-1931), Ben-Gurion University, 2002.
38. M. Zertal, Ken neurim (Gniazdo młodości. Rozdziały z dziejów Haszomer Hacair w Warszawie 1913-1942), Tel-Aviv 1980, s. 324.
39. R. Zimand, Gatunek: podróż, w: Materiał dowodowy. Szkice drugie, oprac. D. Siwicka, Paryż 1992, s. 213.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

157

End page:

166

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54380 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Jun 15, 2015

Number of object content hits:

246

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/70342

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information