Object structure

Title:

Brzozowski wśród lektur syjonistycznych. Pamięci Michała M. Borwicza, "Brzozowszczyka"

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2003)

Creator:

Löw, Ryszard

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. J. Aharonowicz, Wstęp, w: A.D. Gordon, Ha-uma ve-ha-avoda (Naród i praca), Jerozolima 1952, s. 60. ; 2. M. Bentov, Jamim mesaprim (The Days Tell My Story), Tel-Aviv 1984, s. 27. ; 3. S.H. Bergman, Gordon, w: Encyclopaedia Judaica, Jerozolima 1971, t. VII, s. 790. ; 4. E. Bin-Gurion, Im krija riszona (Pierwsze czytanie), „Davar" 11 III 1940. ; 5. M. Borwicz, Polski poprzednik Malraux, w: Ludzie, książki, spory, Paryż 1980, s. 110, 112. ; 6. S. Brzozowski, Eseje i studia o literaturze, oprac. H. Markiewicz, Bibl. Nar. 1, nr 258, s. 1108, 1111, 1112. ; 7. S. Brzozowski, Listy, oprac. M. Sroka, t. I, Kraków 1970, s. 330. ; 8. S. Brzozowski, Płomienie, t. I, Kraków 1946, s. 108. ; 9. N. Cohen, Sefer sofer ve-iton (Books, Writers and Newspapers. The Jewish Cultural Center in Warsaw 1918-1942), Jerozolima 2003, s. 168. ; 10. S. Doron, Wspomnienia, w: Sz. Ma'ayan, Haszomer Hacair szel jom-jom (Haszomer Hacair w życiu codziennym. Wspomnienia 94 członków gniazda w Kaliszu), Kibuc Dalia, „Ma'arachot" 1998, s. 84. ; 11. I. Eldad, M'asor riszon (Pierwsze dziesięciolecie), wyd. 3, Tel-Aviv 1975, s. 356. ; 12. J. Gorni, Bejn utopia konstruktiwit le-utopia totalitarit (Między utopią konstruktywną a totalitarną), „Sfarim-Haarec" nr 507, 13 XI 2002. ; 13. Ha-encyklopedia le-safrut ivrit ve-klalit (Encyklopedia literatury hebrajskiej i powszechnej), red. B. Karu, Tel-Aviv 1961, t. I, s. 224. ; 14. B. Herszow, Ha-mahapecha ha-jehudit ha-modernit (Nowoczesna rewolucja żydowska), „Alpajim" 2002 nr 23. ; 15. Z. Iviański, Al Hintagdut ve-od masot ve-mechkarim (O oporze i inne eseje i rozprawy), Tel-Aviv 1991, s. 158. ; 16. Z. Iviański, „Lechi"- Cfat riszona („Lechi". The Formative Years), Tel-Aviv 2003, t. II, s. 443. ; 17. E. Janicka, Andrzej Trzebiński - „nowy jakiś polski Nietzsche?", „Teksty Drugie" 2001 nr 3/4, s. 220. ; 18. M. Janion, W starych szmatach żołnierskich, w: Płacz generała, Warszawa 1998, s. 245. ; 19. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. III, Paryż 1977, s. 227. ; 20. Lahavoth le-Brzozowski, „Haszomer Hacair" nr 48, 14 XII 1939, s. 11-12. ; 21. C. Lam, Szitat ha-chinuch szel Haszomer Hacair (The Education Method of Hashomer Hatzair Youth Movement), Jerozolima 1998, s. 49. ; 22. E. Margalit, "Haszomer Hacair" - mi-edat neurim le-marksizm mahapechani 1913-1936 („H. H." - od gminy młozieżowej do rewolucyjnego marksizmu), Tel-Aviv 1985, s. 30. ; 23. N. Melcer, Prakim le-toldot tnuat ha-awoda by-Galicja ha-mizrachit (Rozdziały z dziejów ruchu robotniczego we wschodniej Galicji), w: Pirkej Galicja, red. I. Cohen, D. Sadan, Tel-Aviv 1957, s. 118-119. ; 24. Cz. Miłosz, Uwagi do uwag o Gombrowiczu, „Kultura" 1962 nr 12(182), s. 125. ; 25. M. Mintz, Chewlej neurim. Ha-tnua ha-szomrit 1911-1921 (Panges of Youth „Hashomer Hazair" 1911-1921), Jerozolima 1995, s. 233-234. ; 26. M. Orenstein, Akalkalot (Kręte drogi), w: Sefer ha-szomrim 1913-1933, Warszawa 1934, s. 103. ; 27. R. Peled, "Ha-adam ha-chadasz" szel ha-mahapecha ha-cjonit. Haszomer hacair ve-szoraszav ha-europeim („The New Mann" of the Zionist Revolution. Hashomer Hazair and his European Roots), Tel-Aviv 2002, s. 93. ; 28. D. Sadan, Al chalifat miktavim echad (O pewnej wymianie listów), w: Chadaszim ve-jaszanim (Rzeczy nowe i dawne), Tel-Aviv 1987, s. 49. ; 29. D. Sadan, Pezer. Gordoniana (Kalejdoskop. Gordoniana) „Davar" (Wyd. południowe) nr 5724, 13 V 1942. ; 30. J. Schechter, Misznato szel A.D. Gordon (Doktryna...), Tel-Aviv 1957, s. 78-82. ; 31. Sefer Haszomer Hacair, wyd. 2, t. II, Merchavia 1956, s. 850. ; 32. E. Stein, Idea pracy w żydostwie, „Miesięcznik Żydowski" 1931 z. 11, s. 399. ; 33. A. Walicki, Stanisław Brzozowski - drogi myśli, Warszawa 1977, s. 409. ; 34. K. Wyka, Filozofia czynu i pracy u Jerzego Sorela i Stanisława Brzozowskiego, „Pamiętnik Literacki" 1972 z. 3, s. 80. ; 35. M. Wyka, Brzozowski i jego powieści, Kraków 1981, s. 67. ; 36. M. Wyka, Wstęp, w: S. Brzozowski, Sam wśród ludzi, Bibl. Nar. 1, nr 228, s. CVLL. ; 37. D. Zait, Ha-utopia ha-szomrit (The Shomer Dreams of Utopia. Hashomer Hazair Youth Mouvment in Poland 1921-1931), Ben-Gurion University, 2002. ; 38. M. Zertal, Ken neurim (Gniazdo młodości. Rozdziały z dziejów Haszomer Hacair w Warszawie 1913-1942), Tel-Aviv 1980, s. 324. ; 39. R. Zimand, Gatunek: podróż, w: Materiał dowodowy. Szkice drugie, oprac. D. Siwicka, Paryż 1992, s. 213.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

157

End page:

166

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: