Object structure

Title:

"Przed prawem". Interpretacja, literatura, etyka

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2002)

Creator:

Markowski, Michał Paweł

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. Th.W. Adorno, Ästhetische Theorie, w: Gesammelte Schriften, hrsgb. von R. Tiedemann, Frankfurt am Main 1970, Bd. 7, s. 191. Wydanie polskie: Teoria estetyczna, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994, s. 232. ; 2. Th.W. Adorno, Szkice Kafkowskie, przeł. Krystyna Krzemień-Ojak, w: tegoż Sztuka i sztuki, wybrał K. Sauerland, Warszawa 1990. ; 3. Th.W. Adorno, Zapiski o Kafce, przeł. A. Wołkiewicz, "Literatura na Świecie" 1999 nr 6. ; 4. G. Bataille, Doświadczenie wewnętrzne, przeł. O. Hedeman, Warszawa 1988, s. 85. ; 5. R. Beardsworth, Derrida and Political, London 1996, s. 25 i in. ; 6. W. Benjamin, Autobiographische Schriften, w: Gesammelte Schriften, Bd. VI, Frankfurt am Main 1991, s. 433. ; 7. W. Benjamin, Die Aufgabe des Ubersetzers, w: Gesammelte Schriften, Bd. IV-1, s. 20. Wydanie polskie: Zadanie tłumacza, przeł. J. Sikorski w: Anioł historii... s. 101. ; 8. W. Benjamin, Franz Kafka, w: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, oprac. H. Orłowski, Poznań 1996, s. 183-199. ; 9. W. Benjamin, Franz Kafka, w: Gesammelte Schriften Bd. II-2, Frankfurt am Main 1991, s. 420. ; 10. W. Benjamin, List do Gerharda Scholema, przeł. A. Wołkowicz, „Literatura na Świecie" 1991 nr 6, s. 202. ; 11. G. Bennington, Derrida and Politics, w: Interrupting Derrida, London 2000, s. 26-27. ; 12. H.N. Bialik, Halacha und Haggadah „Der Jude" 1919. ; 13. J.D. Caputo, Against Ethics. Contributions to a Poetics of Obligations with Constant Reference to Deconstruction, Bloomington 1993, zwł. rozdz. 5: The Epoch of Judgement. ; 14. J. Derrida, Afterword: Toward an Ethics of Discussion, w: Limited Inc.: abc, ed. by G. Graff, transl. S. Weber, J. Mehlman, Evanston 1988, s. 116. ; 15. J. Derrida, Aporias, transl, by T. Dutoit, Stanford 1993, s. 12. ; 16. J. Derrida, Before the Law, w: Acts of Literature, ed. by D. Attridge, New York 1992,s. 191. ; 17. J. Derrida, Force of Law: The „Mystical Foundation of Authority", „Cardozo Law Review" 2, nos. 5-6 (July-August) 1990, s. 961. ; 18. J. Derrida, Mallarmé, w: Acts of Literature, ed. D. Attridge, New York 1992, s. 114. ; 19. J. Derrida, Parages, Paris 1986, s. 15. ; 20. J. Derrida, Points de suspension. Entretiens, ed. par E. Weber, Paris 1992, s. 221. ; 21. J. Derrida, Sur parole. Instantanés philosophiques, Paris 1999, s. 79. ; 22. R. Gasché, Possibilizations, in the Singular, w: Deconstruction is/in America. A New Sense of the Political, ed. by A. Haverkamp, New York 199 ; 23. S.A. Handelman w: Fragments of Redemption. Jewish Thought and Literary Theory in Benjamin, Scholem, and Levinas, Bloomington 1991, cz. I. Gershom Scholem and Walter Benjamin, zwł. s. 47-61. ; 24. F. Kafka, Dzieła wybrane, Warszawa 1994, t. I, s. 712-714. ; 25. F. Kafka, O przypowieściach, przeł. R. Karst, w: Dzieła wybrane, t. 1, s. 573. ; 26. I. Kant, Koniec wszystkich rzeczy. O niedawno powstałym wyniosłym tonie w filozofii, przeł. M. Żelazny, Toruń 1992. ; 27. I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1984, s. 258-259. ; 28. I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, przeł. A. Bobko, Kraków 1993, s. 65. ; 29. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, Warszawa 1970, s. 23. ; 30. C. Kolb, Kafka's Rhetoric, The Passion of Reading, Ithaca and London 1989, s. 178. ; 31. T. Komendant, Księga Powtórzonego Prawa, w: tenże Upadły czas. Sześć esejów i pół, Gdańsk 1996. ; 32. M.P. Markowski, Dekonstrukcja i religia, „Res Publica Nowa" 2001 nr 10. ; 33. M.P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Bydgoszcz 1997, s. 204-210. ; 34. M.P. Markowski, Identity and Deconstruction, „Archives of Psychiatry and Psychoterapy", vol. 3 (4), December 2001. ; 35. M.P. Markowski, Występek. Eseje o pisaniu i czytaniu, Warszawa 2001. ; 36. M. Nussbaum, Love's Knowledge. Essays on Philosophy and Literature, Oxford 1990. ; 37. M.A. Ouaknina, Le Livre brûle. Philosophie du Talmud, Paris 1986. ; 38. G. Scholem, Walter Benjamin. The Story of a Friendship, transl, by H. Zohn, New York 1981, s. 125. ; 39. D. Stern, Parables in Midrash. Narrative and Exegesis in Rabbinic Literature, Cambridge (Mass.) 1991. ; 40. H.De Vries, Philosophy and the Turn to Religion, Baltimore 1999, s. 381-386.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

32

End page:

50

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: