Object

Title: Od metafizyki do etyki

Creator:

Burzyńska, Anna

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2002)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. After Poststructuralism. Interdisciplinarity and Literary Theory, ed. by N. Esterlin and B. Riebkling, Evanston 1993. ; 2. Against Theory. Literary Studies and the New Pragmatism, ed. by W. J. T. Mitchell, Chicago 1985. ; 3. Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 39. ; 4. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, tłum. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa 1996. ; 5. Z. Bauman, Nad granicami anarchizmu interpretacyjnego, „Teksty Drugie" 1997 nr 6, s. 41. ; 6. Z. Bauman, Prawodawcy i tłumacze, przeł. A. Ceynowa, J. Giebułtowski, Warszawa 1998, s. 155-156. ; 7. Z. Bauman, Życie do natychmiastowego użytku, „Gazeta Wyborcza" 3-4 listopada 2001. ; 8. G. Bennington, Interrupting Derrida, London 2000, s. 35. ; 9. W. Booth, The Company We Keep. An Ethics of Fiction, Berkeley, University of California Press, 1988. ; 10. A. Burzyńska, Dekonstrukcja i interpretacja, Kraków 2001, w części II: „Przeciw Interpretacji", czyli burzliwe lata 60., s. 77-274. ; 11. A. Burzyńska, Krajobraz po dekonstrukcji (Cz. I), „Ruch Literacki" 1995 z. 1. ; 12. J.D. Caputo, Against Ethics. Contributions to a Poetics of Obligations with Constant Reference to Deconstruction, Bloomington 1993, s. 1. ; 13. S. Critchley, Takingan Ethical Turn „Times Literary Supplement", 17 października 1997. ; 14. Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000. ; 15. J. Derrida, Adieu à Emmanuel Levinas, Paris 1997. ; 16. J. Derrida, O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Warszawa 1999, s. 205. ; 17. J. Derrida, Pozycje, przeł. A. Dziadek, Bytom 1997, s. 83. ; 18. J. Derrida, Some Questions and Responses, w: The Linguistics of Writing: Arguments between Language and Literature, ed. by N. Fabb, D. Attridge, A. Durant, and C. McCabe, Mancester 1987. ; 19. D. Donoghue, In Their Master Steps, „Times Literary Supplement" 1988 December, 16-22. ; 20. U. Eco, R. Rorty, J. Culler, C. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Bieroń, Kraków 1996, s. 103-104. ; 21. H.L. Fairlamb, Critical Conditions. Postmodernity and the Question of Foundations, Cambridge 1994. ; click here to follow the link ; 22. J. Fekete, Life After Postmodernism: Essays on Value and Culture, London 1988. ; 23. M. Foucault, Historia seksualności, t. 3, przeł. T. Komendant, Warszawa 1995. ; 24. M. Foucault, Sobąpisanie, przeł. M.P. Markowski, w: Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, oprac. T. Komendant, Warszawa 1999. ; 25. M. Foucault, Techniki siebie, w: Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, przekł. i wstęp D. Leszczyński, L. Rasiński, PWN Warszawa-Wrocław 2000. ; 26. General Introduction, w: After Philosophy: End or Transformation? ed. by K. Baynes, J. Bohman, T. McCarthy, Cambridge (Mass.) 1987, s. 1-18. ; 27. J. Gutorow, Na kresach człowieka. Sześć esejów o dekonstrukcji, Opole 2001. ; 28. J. Gutorow, Uwagi o etyce dekonstrukcji, w: Na kresach człowieka. Sześć esejów o dekonstrukcji, Opole 2001. s. 58. ; 29. G. G. Harpham, The Ascetic Imperative i Culture and Criticism, Chicago 1988. ; 30. A. Haverkamp, Deconstruction is/as Neopragmatism? Preliminary Remarks on Deconstruction in America, w: Deconstruction is/in America. A New Sense of the Political, ed. by A. Haverkamp, New York 1995. ; 31. B. Herrenstein Smith, Contingenciesof Values: Alternative Perspectives for Critical Theory, Harvard 1988. ; 32. W. Kalaga, Tekst - wirtualność- interpretacja: w sprawie przybijania gwoździ, „Teksty Drugie" 1997 nr 6, s. 87. ; 33. A.M. Kaniowski, Filozofia po „lingwistycznym zwrocie", „Teksty Drugie" 1990 nr 5-6, s. 99. ; 34. E. Levinas, Sens i znaczenie, przeł. S. Cichowicz, „Literatura na Świecie" 1986 nr 11-12, s. 270. ; 35. The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method, ed. R. Rorty, Chicago 1967. ; 36. J-F. Lyotard, Nota o sensach przedrostka post-, w: tenże Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982-1985, przeł. J. Migasiński, Warszawa 1998. ; 37. N. Mappa, Deconstruction, w: Encyclopedia of Literature and Criticism, ed. by M. Coyle, P. Garside, M. Kelsall and J. Peck, London 1991, s. 753. ; 38. M.P. Markowski, Dekonstrukcja i religia, „Res Publica Nowa" 2001 nr 10. ; 39. M.P. Markowski, Zwrot etyczny w badaniach literackich, „Pamiętnik Literacki" 2001 z. 1. ; 40. Ch. Norris, Truth and the Ethics of Criticism, Manchester and New York 1994. ; 41. R. Nycz, Literaturologia. Spojrzenie wstecz na dzieje nowoczesnej myśli teoretycznoliterackiej w Polsce, w: tenże Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997. ; 42. Postmodernizm, czyli nowoczesność bez złudzeń. Z prof. Z. Baumanem rozmawia A. Chmielewski, „Odra" 1995 nr 1. ; 43. Powrót do moralności. Ostatni wywiad z Michelem Foucaultem (1926-1984), przeł. M. Radziwiłłowa, „Literatura na Świecie" 1985 nr 10. ; 44. Ch. Ransmayr, Ostatni świat. Powieść z dodatkiem Owidiuszowego repertuaru, przeł. J.S. Buras, Warszawa 1998, s. 67-70. ; 45. R. Rorty, Dekonstrukcja, „Teksty Drugie" 1997 nr 3, s. 205. ; 46. R. Rorty, Nauka jako solidarność, w: Obiektywność, relatywizm i prawda, przeł. J. Margański, Warszawa 1999. ; 47. R. Rorty, Przygodność, ironia, solidarność, przeł. W.J. Popowski, Warszawa 1996, s. 13. ; 48. W. Schmidt-Dengler, Nic nie zachowa swojej postaci, przeł. A. Wołkowicz, „Literatura na Świecie" 1996 nr 8-9, s. 184. ; 49. T. Siebers, The Ethics of Criticism, New York, 1988. ; 50. B. Smart, Postmodernizm, przeł. M. Wasilewski, Poznań 1998, s. 106. ; 51. A. Szahaj, Granice anarchizmu interpretacyjnego, „Teksty Drugie" 1997 nr 6, s. 24. ; 52. Ta dziwna instytucja zwana literaturą. Z Jacquesem Derridą rozmawia Derek Attridge, przeł. M.P. Markowski, „Literatura na Świecie" 1998 z. 11-12. ; 53. P. Veyne, Ostatni Foucault i jego moralność, przeł. T. Komendant, „Literatura na Świecie" 1988 nr 6.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

64

End page:

80

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54709 ; oai:rcin.org.pl:54709 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Jul 7, 2015

Number of object content hits:

478

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/70379

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Burzyńska A. - Od metafizyki do etyki Dec 20, 2018
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information