Object structure

Title:

Dwa wyroki - jedno prawo? O kilku problemach interpretacji prawniczej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2002)

Creator:

Przymuszała, Beata

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. R. Alexy, Teorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, Frankfurt am Main 1978, s. 234 i nast. ; 2. U. Eco, Interpretacja i nadinterpretacja, Kraków 1996. ; 3. H.G. Gadamer, Prawda i metoda, przeł. B. Baran, Kraków 1993, s. 305, 309. ; 4. T. Gizbert-Studnicki, Teoria wykładni Trybunału Konstytucyjnego, w: Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo, Toruń 1998, s. 83. ; 5. J. Habermas, Communication and the Evolution of Society, Boston 1979, s. 28,42, 63. ; 6. J. Habermas, N. Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, Frankfurt am Main 1971, s. 124. ; 7. I. Krzywicka, Sąd idzie, Warszawa 1998, s. 26. ; 8. H. Leszczyna, Hermeneutyka prawnicza. Rozumienie i interpretacja tekstu prawnego, Warszawa 1996. ; 9. E. Łętowska, J. Łętowski, O państwie prawa, administrowaniu i sądach w okresie przekształceń ustrojowych, Warszawa 1955, s. 211-214. ; 10. L. Morawski, Argumentacja, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe, Toruń 1988, s. 13-30. ; 11. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 1999, s. 200. ; 12. L. Nowak, Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, Warszawa 1973, s. 43-46. ; 13. J. Stelmach, Współczesna filozofia interpretacji prawniczej, Kraków, s. 107-110. ; 14. J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kraków 1998. s. 65. ; 15. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997, s. 161-164. ; 16. M. Zieliński, Wyznaczniki reguł wykładni prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1998, z. 3-4.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

141

End page:

152

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: