Object

Title: O funkcjonalnej poetyce deskrypcji literackiej

Creator:

Witosz, Bożena

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2002)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. L. Brinton, „Percepcja uobecniona": studium z dziedziny narracji, przeł. M. Adamczyk-Garbowska, „Pamiętnik Literacki" 1990 z. 4.
2. K. Budzyk, Struktura językowa prozy powieściowej, w: Stylistyka teoretyczna w Polsce, red. K. Budzyk, Warszawa 1946.
3. Ph. Hamon, Czym jest opis?, przeł. A. Kuryś, K. Rytel, „Pamiętnik Literacki" 1983 z. 1.
4. Ph. Hamon, La Descriptions littéraire. Anthologie de textes théoriques et critiques, Paris 1991.
5. Ph. Hamon, Expositions. Littérature et architecture au XIX' siècle, Paris 1989.
6. Ph. Hamon, Introduction à l'analyse du descriptif, Paris 1981.
7. D. Korwin-Piotrowska, Problemy poetyki opisu prozatorskiego, Kraków 2001.
8. A. Labuda, O literackich i nieliterackich obrazach postaci „Teksty" 1979 z. 4.
9. H. Markiewicz, Postać literacka i jej badanie, w: Autor, podmiot literacki, bohater, red. A. Martuszewska, J. Sławiński, Wrocław 1983.
10. M.P. Markowski, Anatomia ciekawości, Kraków 1999.
11. M.P. Markowski, Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza, Gdańsk 1999.
12. H. Michalski, Przestrzeń przedstawiona. Szkice z poetyki mimesis w powieści XIX-wiecznej, Warszawa 1999.
13. Z. Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem, Warszawa 1997.
14. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001.
15. M. Olędzki, Narracja i narrator w „Popiołach" Stefana Żeromskiego, Wrocław 2000.
16. B. Sienkiewicz, Między rewelacją a repetycją. Od Przybosia do Herberta, Poznań 1999.
17. J. Sławiński, O opisie, w: Studia o narracji, red. J. Błoński, S. Jaworski, J. Sławiński, Wrocław-Łódź, 1982.
18. J. Sławiński, Opis, w: Słownik literatury polskiej XIX w., red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław-Kraków 1991.
19. B. Witosz, Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji, Katowice 1997.
20. S. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994.
21. S. Wysłouch, Od Lessinga do Przybosia. Teoria i kompozycja opisu, „Pamiętnik Literacki" 1991 z. 4.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

153

End page:

157

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54704 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Jul 7, 2015

Number of object content hits:

138

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/70384

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information