Object structure

Title:

Pije meta do story, piją obie do postu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2002)

Creator:

Uniłowski, Krzysztof

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Kaniewska, Bogumiła ; "Śladami Tristrama Shandy" ; proza postmodernistyczna ; fabuła ; narracja

References:

1. W. Bolecki, Postmodernizowanie modernizmu, „Teksty Drugie" 1997 nr 1-2.
2. P. Czapliński, Nieepicki model prozy w literaturze najnowszej, „Teksty Drugie" 1996 nr 5.
3. P. Czapliński, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997.
4. B. Kaniewska, Metatekstowy sposób bycia, „Teksty Drugie" 1996 nr 5.
5. B. Kaniewska, Powieść czy tekst meta, w: Postmodernizm po polsku, red. A. Izdebska, D. Szajnert, Łódź 1998.
6. B. Kaniewska, "Śladami Tristrama Shandy" Poznań 2000.
7. C.K. Kęder, Wielka, większa i najcieńsza, „FA-art" 1998 nr 4.
8. C.K. Kęder, Wszyscy jesteście postmodernistami. Tekst o prozie, „FA-art" 1997 nr 2-3, s. 161-163.
9. E. Mieletinski, Poetyka mitu, przeł. J. Dancygier, przedmowa M.R. Mayenowa, Warszawa 1981.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

180

End page:

188

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego