Object structure

Title:

Myślenie o retoryce

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2002)

Creator:

Lichański, Jakub Z.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. H. Blumenberg, Rzeczywistości, w których żyjemy, przeł. W. Lipnik, Warszawa 1997, s 98-129.
2. N. Bourbaki, Elementy historii matematyki, przeł. S. Dobrzycki, Warszawa 1980.
3. H. Cichocka, Teoria retoryki bizantyńskiej, Warszawa 1994.
4. C.J. Classen, Ars Rhetorica: L'essence, possibilities, Gefahren, „Rhetoric", vol. VI. 1988, s. 7-19.
5. T. Ferris, red. Skarby matematyki (1991), przeł. J. Skolimowski, Warszawa 1998.
6. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1998, s. 380-381,434-435.
7. Histoire de la rhétorique dans l'Europe moderne, red. M. Fumaroli, Paris 1999.
8. W.B. Horner, red., The Present State of Scholarship in Historical and Contemporary Rhetoric, Columbia, London 1990.
9. G.A. Kennedy, Classical Rhetoric and its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Time, Chapell Hill, London 1999.
10. G.A. Kennedy, The Present State on the Study of Ancient Rhetoric, „Classical Philology". R. 70, 1975, s. 278.
11. R. Klotz, Handwoerternuch der leteinischen Sprache t. 1-2, Braunschweig 1879,1.1, s. 669-672.
12. T. Kotarbiński, Wykłady z dziejów logiki, Warszawa 1985, s. 63-66 i in.
13. A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris 1972, s. 293-294.
14. H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik, t. 1-2, München 1973.
15. J.Z. Lichański, Retoryka od renesansu do współczesności: tradycja i innowacja, Warszawa 2000, s. 161-182.
16. J.Z. Lichański, Retoryka od średniowiecza do baroku. Teoria i praktyka, Warszawa 1992, s. 11-45.
17. J. Martin, Antike Rhetorik. Technik und Methode, München 1974.
18. T. Munro, Evolution in the Arts and ofher Theories of Culture History, Cleveland 1963.
19. H. Ochocka, J.Z. Lichański, Zarys historii retoryki. Od początku do upadku cesarstwa bizantyńskiego, Warszawa; 1993; 1995.
20. A. Podsiad, Z. Więckowski, Mały Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 1983, k. 92.
21. M. Rusinek, Powrót, zwrot i różnica w myśleniu o retoryce, „Teksty Drugie" 2001 nr 2, s. 168-189.
22. S. Skwarczyńska, Wstęp do nauki o literaturze, t. 3. cz. V, Warszawa 1965, s. 201-310.
23. C.P. Snow, Dwie kultury, przedmowa S. Collini, przeł. T. Baszniak, Warszawa 1999.
24. G. Ueding, Klassische Rhetorik, München 1998.
25. Ph.Van Tieghem, Główne doktryny literackie we Francji. Od plejady do surrealizmu, przeł. M. Wodzyńska, E. Maszewska, Warszawa 1971.
26. R. Wellek, A. Warren, Teoria literatury, przeł. red. M. Żurowski, Warszawa 1970, s. 345-369.
27. A.N. Whitehead, Wstęp do matematyki, przeł. W. Wojtowicz, Warszawa-Lwów (br).

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

277

End page:

289

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund