Object structure

Title:

Hermeneuta i autobiografia

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2002)

Creator:

Mitosek, Zofia

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Lejeune, Philippe ; Ricoeur, Paul ; hermeneutyka ; autobiografia

References:

1. Augustyn, Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Kraków 1999, s. 336-337. ; 2. R. Barthes, Les grains de la voix, Paris 1982. ; 3. M. Beaujour, Miroir d'ancre, Paris 1988. ; 4. D. Cohn, L'ambiguité géneïrique de Proust, „Poétique" 1997. ; 5. D. Carr, Time, Narrative and History, Bloomington 1986. ; 6. G. Deleuze, Proust et les signes, Paris 1964. ; 7. B. Hrabal, Kim jestem, przeł. A.S. Jagodziński, Warszawa-Gdańsk 1994, s. 8. ; 8. B. Hrabal, Wesela w domu (1984-1986), przeł. P. Godllewski, Warszawa 2001. ; 9. Ph. Lejeune, Le Pacte autobiographique, Paris, Ed. du Seuil, 1975. ; 10. Ph. Lejeune, Les brouillons de soi, Paris 1998. ; 11. Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny, przeł. A. Labuda, w: Wariacje na temat pewnego paktu, wybór i oprac. R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001, s. 47. ; 12. Z. Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem, Warszawa 1997, s. 163-166. ; 13. P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka (1969), przeł. K. Tarnowski, w: P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka, red. S. Cichowicz, Warszawa 1975. ; 14. P. Ricoeur, Filozofia osoby, przeł. M. Frankiewicz, Kraków 1992. ; 15. P. Ricoeur, La mémoire, l'histoire, l'oubli, Paris 2000, s. 358. ; 16. P. Ricoeur, Pamięć, zapomnienie, historia, przeł. J. Migasiński, w: Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, przekł. i wstęp K. Michalski, Kraków 1995, s. 37. ; 17. P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris 1990, s. 148. ; 18. P. Ricoeur, Temps et récit, t. I- L'intrigue et le recit historique, Paris 1983. ; 19. P. Ricoeur, Temps et récit, t. II - La configuration du temps dans le récit de fiction, Paris 1984. ; 20. P. Ricoeur, Temps et récit, t. III - Le temps raconté, Paris 1985. ; 21. P. Ricoeur, Teoria interpretacji. Dyskurs i nadwyżka znaczenia, w: Język, tekst, interpretacja, wybór i oprac. K. Rosner, Warszawa 1989, s. 89-92. ; 22. K. Rosner, Współczesne stanowiska narratywistyczne w filozofii historii a problem relatywizmu, „Pamiętnik Literacki" 2001, z. 4. ; 23. K. Rosner, Wstęp, w: P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, wybór i oprac. K. Rosner, Warszawa 1989, s. 33. ; 24. D. le Roux, Rozmowy z Gombrowiczem, Paryż 1969, s. 101. ; 25. J. Trzebiński, Narracja jako sposób rozumienia świata, w: Praktyki opowiadania, red. B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski, Kraków 2002. ; 26. H. White, Fabularyzacja historyczna a problem prawdy, przeł. E. Domańska, w: H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska i M. Wilczyński, Kraków 2000. ; 27. Wydobywanie dobra. Z Paulem Ricoeurem rozmawia Brat Emil z Taizé, przeł. M. Prussak, „Więź" 2001 nr 12, s. 22-23.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

137

End page:

151

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: