Object structure

Title:

Hermeneuta i autobiografia

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2002)

Creator:

Mitosek, Zofia

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. Augustyn, Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Kraków 1999, s. 336-337.
2. R. Barthes, Les grains de la voix, Paris 1982.
3. M. Beaujour, Miroir d'ancre, Paris 1988.
4. D. Cohn, L'ambiguité géneïrique de Proust, „Poétique" 1997.
5. D. Carr, Time, Narrative and History, Bloomington 1986.
6. G. Deleuze, Proust et les signes, Paris 1964.
7. B. Hrabal, Kim jestem, przeł. A.S. Jagodziński, Warszawa-Gdańsk 1994, s. 8.
8. B. Hrabal, Wesela w domu (1984-1986), przeł. P. Godllewski, Warszawa 2001.
9. Ph. Lejeune, Le Pacte autobiographique, Paris, Ed. du Seuil, 1975.
10. Ph. Lejeune, Les brouillons de soi, Paris 1998.
11. Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny, przeł. A. Labuda, w: Wariacje na temat pewnego paktu, wybór i oprac. R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001, s. 47.
12. Z. Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem, Warszawa 1997, s. 163-166.
13. P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka (1969), przeł. K. Tarnowski, w: P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka, red. S. Cichowicz, Warszawa 1975.
14. P. Ricoeur, Filozofia osoby, przeł. M. Frankiewicz, Kraków 1992.
15. P. Ricoeur, La mémoire, l'histoire, l'oubli, Paris 2000, s. 358.
16. P. Ricoeur, Pamięć, zapomnienie, historia, przeł. J. Migasiński, w: Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, przekł. i wstęp K. Michalski, Kraków 1995, s. 37.
17. P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris 1990, s. 148.
18. P. Ricoeur, Temps et récit, t. I- L'intrigue et le recit historique, Paris 1983.
19. P. Ricoeur, Temps et récit, t. II - La configuration du temps dans le récit de fiction, Paris 1984.
20. P. Ricoeur, Temps et récit, t. III - Le temps raconté, Paris 1985.
21. P. Ricoeur, Teoria interpretacji. Dyskurs i nadwyżka znaczenia, w: Język, tekst, interpretacja, wybór i oprac. K. Rosner, Warszawa 1989, s. 89-92.
22. K. Rosner, Współczesne stanowiska narratywistyczne w filozofii historii a problem relatywizmu, „Pamiętnik Literacki" 2001, z. 4.
23. K. Rosner, Wstęp, w: P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, wybór i oprac. K. Rosner, Warszawa 1989, s. 33.
24. D. le Roux, Rozmowy z Gombrowiczem, Paryż 1969, s. 101.
25. J. Trzebiński, Narracja jako sposób rozumienia świata, w: Praktyki opowiadania, red. B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski, Kraków 2002.
26. H. White, Fabularyzacja historyczna a problem prawdy, przeł. E. Domańska, w: H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska i M. Wilczyński, Kraków 2000.
27. Wydobywanie dobra. Z Paulem Ricoeurem rozmawia Brat Emil z Taizé, przeł. M. Prussak, „Więź" 2001 nr 12, s. 22-23.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

137

End page:

151

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: